Cxense Display

Opintojen keskeytyminen

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta.

Mikäli opiskelusi ei suju ja harkitset keskeyttämistä, ota aina ensiksi yhteyttä vastuukouluttajaasi tai uraohjaajaasi. Voimme yhdessä tutkia erilaisia vaihtoehtoja ja tukitoimia opintojen loppuun saattamiseksi tai etsiä  sinulle muita sopivia opiskeluvaihtoehtoja.

Jos olet poissa koulutuksesta siten, ettet kykene hyväksyttävästi suoriutumaan suunnitelman mukaisista opinnoista, koulutuksesi voidaan katsoa keskeytyneeksi.

Työvoimakoulutuksen keskeytykset

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) määrittää keskeyttämisen perusteet työvoimakoulutuksessa:
Jos opiskelija ei etene opinnoissaan tai hän on ollut luvatta poissa yhdenjaksoisesti viisi koulutuspäivää, opiskelijavalinnasta päättänyt työ- ja elinkeinotoimisto tekee päätöksen koulutuksen keskeyttämisestä. Opiskelijan tulee osallistua säännöllisesti opetukseen ja edetä opinnoissaan koulutussuunnitelmassa tarkoitetulla tavalla (4 §, 2 momentti).

Koulutuspalvelun tuottaja on velvollinen ilmoittamaan koulutuksen keskeyttämisperusteiden täyttymisestä opiskelijavalinnasta päättäneelle työ- ja elinkeinotoimistolle. Ennen päätöksen tekemistä työ- ja elinkeinotoimiston on varattava opiskelijalle tilaisuus tulla kuulluksi. Päätöksestä on viipymättä ilmoitettava opiskelijalle.