Cxense Display

Palautteet

Haluamme kehittää toimintaamme jatkuvan parantamisen periaatteella. Opiskelijoittemme mielipide on meille tärkeä. Kannustamme sinua antamaan jatkuvasti suullista palautetta henkilökunnallemme. Lisäksi toivomme, että vastaat koulutuksen aikana seuraaviin sähköisiin kyselyihin:

OPAL

Työvoimakoulutuksesta otetaan opiskelijapalaute työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämän valtakunnallisen OPAL-järjestelmän avulla. Palautetta kerätään pääsääntöisesti sekä koulutuksen kuluessa (välipalaute) että koulutuksen päättyessä (päättöpalaute).

AIPAL

Muut kuin työvoimakoulutuksessa olevat tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat antavat palautteen AIPALin kautta. AIPAL on opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämä sähköinen näyttötutkintojen palautejärjestelmä, jolla kootaan tutkinnon suorittajien mielipiteitä näyttötutkintoon hakeutumisesta, tutkinnon suorittamisesta sekä tarvittavan ammattitaidon hankkimisesta. Lisäksi AIPALin kautta annetaan koulutuksen aikainen välipalaute.

Palaute työssäoppimisesta

Työssä oppimisen palaute on tarkoitettu tutkintotavoitteisessa ammatillisessa koulutuksessa (ei kuitenkaan oppisopimusopiskelijoille) oleville opiskelijoille työssä oppimisjakson päätyttyä. ​Vastaamaan pääset Moodlen tai kouluttajan antaman sähköpostilinkin avulla.

Opiskelijakyselyt

Teemme joka toinen vuosi opiskelijoille tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn sekä tarvittaessa muita kyselyjä sähköpostin tai webropolin välityksellä. Toivomme, että  vastaat kyselyihin ja autat meitä kehittämään toimintaamme.