Cxense Display

Diginä Duunissa

Ajankohta

1/2016–12/2017

Tavoite

Kehittää työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen valmentautumista hyödyntäen pelipedagogiikka ja virtuaalista työelämävalmennusta. Hankkeessa kehitetään valtakunnallisessa verkostossa malleja, jotka

 • tukevat työelämässä tapahtuvaan oppimiseen valmentautumista
 • tukevat oppimista työpaikalla
 • mahdollistavat erilaisten työelämän ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistelmien entistä laajemman ja monimuotoisemman käytön sekä
 • edistävät opettajien ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittymistä uusien pedagogisten toimintamallien käyttöönotossa

OAKK:n tavoite hankkeen osatoteuttajana on opetus- ja ohjaushenkilöstön digiosaamisen kehittäminen henkilökohtaistetusti uusien digitaalisuutta tukevien pedagogisten ratkaisujen käyttöönotossa koulutuksen ja vertaiskehittämisen keinoin. Hankkeen aikana työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjausta ja vuoropuhelua työpaikkaohjaajan/-kouluttajan, opiskelijan ja koulutuksen järjestäjän kesken monipuolistetaan myös mobiilisti toimivaksi. OAKK toteuttaa maahanmuuttajataustaisen opiskelijan mobiiliohjauksen pilotoinnin.

Rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteuttajat
Hanke toteutetaan valtakunnallisena verkostohankkeena, jossa mukana ovat

 • Turun kaupungin sivistystoimiala / ammatillinen koulutus (Koordinaattori)
 • Hengitysliitto ry / Ammattiopisto Luovi
 • Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy (OAKK)
 • Oulun Diakoniaopisto (ODO)
 • Oulun Palvelualan Opisto (OPAO)
 • Oulun seudun koulutuskuntayhtymä
 • Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö (PSK)
 • Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä / Koulutuskeskus Salpaus
 • Raahen koulutuskuntayhtymä / oppisopimuskeskus
 • Vantaan ammattiopisto Varia
 • Virpiniemen liikuntaopisto (Pohjois-Pohjanmaan liikuntaopistosäätiö)

Yhteyshenkilö

Riikka Lahtela, p. 044 703 7802, riikka.lahtela(a)oakk.fi

Takaisin projektilistaan