Cxense Display

Kaivannais- ja energiateollisuuden Tyke 2012

Toteutusaika

10/2012 – 12/2013

Rahoittajat

Opetushallitus sekä mukana olevat koulutuksen järjestäjät.

Print

Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke 2012 on klusterihanke, jossa on mukana Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueen koulutuksen järjestäjiä, joille Opetusministeriö on ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämisluvassa myöntänyt työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän.

Hankkeessa ovat mukana:

 • Kainuun maakunta -kuntayhtymä/Kainuun ammattiopisto
 • Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä/Ylä-Savon ammattiopisto
 • Koillis-Suomen aikuiskoulutus Oy
 • Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä/Keski-Pohjanmaan aikuisopisto
 • Raahen aikuiskoulutuskeskus Oy
 • Oulun seudun koulutuskuntayhtymä/Oulun seudun ammattiopisto
 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU/Aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelut/Työelämäpalvelut
 • Oulun kaupunki/Oulun aikuiskoulutuskeskus Oy
 • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia/Ammattiopisto Lappia

Koko hankkeen yhteiset tavoitteet:

 • Selvittää ja tarkentaa kaivostoiminnan ja suurten energialaitosten käynnistämiseen ja toteuttamiseen liittyviä ammatillisia osaamis-, koulutus-, rekrytointi- ja kehittämistarpeita (sis. alihankkijatoimialat) Kainuun, Koillismaan, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Ylä-Savon sekä Lapin alueilla kunkin alueen elinkeinoelämän ominaispiirteet huomioiden.
 • Selvittää tarpeisiin pohjautuen hankkeessa mukana olevien koulutusten järjestäjien opetushenkilöstön ammatillista osaamista ja työelämäyhteistyötaitoja ja laatia suunnitelmat opetushenkilöstön osaamisen kehittämiseksi – tukea muutosprosessia ”opettajasta asiantuntijaksi”.
 • Aloittaa ammatillisen lisäkoulutuksen ja innovaatiotoimintaa tukevien osaamisen kehittämispalvelujen suunnittelu alueellisista yrityksistä, oppilaitoksista ja muista elinkeinoelämän toimijoista koostuvissa kehittämisryhmissä.
 • Hankkeessa mukana olevat oppilaitokset ja muut työelämän yhteistyökumppanit oppivat käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa yhteistyön välineenä.
 • Jakaa oppilaitosverkostossa tietoa ja hyviä tyke-käytänteitä päällekkäisen kehittämisen välttämiseksi ja työelämälähtöisten ja innovaatiotoimintaa tukevien osaamisen kehittämispalvelujen monipuolistamiseksi.
 • Pyrkiä vahvistamaan ammatillisen lisäkoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan strategista merkitystä ja kysyntälähtöisyyttä ammatillisen lisäkoulutuksen toteuttamisessa.

Takaisin projektilistaan