Cxense Display

Osaamisella työhön – turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien sujuva polku työelämään

Ajankohta

12/2016–12/2017

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on parantaa turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien työllistymistä edistämällä heidän pääsyään oppisopimuskoulutukseen ja auttamalla saavuttamaan koulutuksen oppimistavoitteet. Tärkeä osatavoite on kehittää työssäoppimisjaksolle menetelmiä, joilla voidaan tukea ammatillisten ja kielellisten tavoitteiden saavuttamista.

Hankkeessa tuetaan maahanmuuttajaa siten, että hän saa suoritettua osa- tai kokotutkinnon. Koulutuksessa suoriutumista seurataan, ja tunnistetaan eri vaiheissa opiskelua hankaloittava ja hidastava kitka. Samalla haetaan keinoja kitkan poistamiseen. Hankkeessa syntyy toimintamalli, joka edistää ja tehostaa työpaikalla tapahtuvaa ammatillista- ja kielikoulutusta sekä työelämään integroitumista ja sitä kautta suomalaiseen yhteiskuntaan kiinnittymistä.

Hanke kohdennetaan niille aloille, joilla on haasteita saada osaavaa työvoimaa, ja joilla työvoimapulan odotetaan kasvavan lähitulevaisuudessa. Tavoitteena on kehittää menetelmiä, joilla saadaan työelämän rekrytointitarpeet ja maahanmuuttajien osaamispotentiaali kohtaamaan toisensa.

Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä ovat turvapaikan saaneet maahanmuuttajat sekä heidän opettajansa ja ohjaajansa. Merkittävässä roolissa ovat myös työnantajat, työssäoppimispaikkojen työpaikkaohjaajat ja viranomaiset.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa, jolloin yrityskohtaiset osaamistarpeet tulevat parhaiten huomioitua. Työnantaja osallistuu tiiviisti oppimisprosessiin ja sen suunnitteluun, jotta työnantajan näkökulma maahanmuuttajan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessiin saadaan mukaan. Hankkeessa edistetään kaikkien prosessissa toimivien tahojen yhteistoimintaa, ja sitä kautta luodaan tulevaisuuden työelämätarpeisiin paremmin vastaava toimintamalli.

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteuttajat

  • Ami-säätiö/Amiedu
    Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy
    Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

Yhteyshenkilöt

Heikki Mäkinen/Amiedu, heikki.makinen(a)amiedu.fi
Eija Kuha/OAKK, p. 044 703 7793, eija.kuha(a)oakk.fi
Pirjo Yliherva/OAKK, p. 044 703 7797, pirjo.yliherva(a)oakk.fi
Satu Neuvonen/Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, satu.neuvonen(a)takk.fi

Takaisin projektilistaan