Cxense Display

SYTY – Sujuvasti yhdessä työelämäyhteistyöhön

Ajankohta

12/2016–12/2017

Tavoite

Ensisijaisena tavoitteena hankkeessa on koulutuksen ja työelämän raja-aitojen häivyttäminen. Hankkeessa kehitetään toimintamalleja, joiden avulla opetus- ja ohjaushenkilöstö pystyy paremmin huomioimaan asiakaslähtöisyyden ja osaamisperustaisuuden työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Tavoitteena on varmistaa opiskelijan yksilöllisen opintopolun mahdollistuminen koko oppimisprosessin ajan kohti tutkintoa ja sen suorittamista. Keskeistä on kehittää menetelmiä, joilla tunnistetaan opiskelijan osaaminen sekä työpaikan tarpeet ja liiketoiminnan tavoitteet, jotta opiskelijan ja työpaikan kohtaantoa voidaan edesauttaa.

Luotavilla toimintaprosesseilla edistetään sekä yksilöllisten opintopolkujen laadintaa että opiskelijan ja työpaikan tavoitteiden kohtaamista. Syntyneessä mallissa oppimisen painopistettä voidaan siirtää entistä enemmän työpaikalle. Ohjauksella eri muodoissaan on keskeinen merkitys koko oppimisprosessin ajan. Yhteistoiminta yritysten ja koulutusorganisaatioiden kanssa tehostuu, koska uusi toimintamalli luo tiiviimmän yhteistyön oppilaitoksen ja yrityksen välille.

Hankkeessa kokeillaan erilaisia toimintatapoja, joilla työssäoppimisen aikaista ohjausta voidaan tehostaa, joko ohjaavan opettajan tai työpaikkaohjaajan toimesta. Hankkeessa haetaan myös keinoja, joilla voidaan paremmin varmistaa niin työssäoppimisen kuin oppisopimuskoulutuksen toimintaprosessien laatua.

Tavoitteena on saada keskeiset opiskelijan oppimisprosessiin osallistuvat tahot (kouluttaja, työnantaja, viranomaiset) toimimaan saumattomasti yhteen. Hankkeessa selvitetään ja ratkaistaan niitä koulutuksen kohtia, jotka hankaloittavat prosessia ja estävät asiakaslähtöisyyden toteutumisen.

Rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteuttajat 

  • Ami-säätiö/Amiedu (Koordinaattori)
  • Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy (OAKK)
  • Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

Yhteyshenkilöt

Heikki Mäkinen (koordinaattori, Amiedu),  heikki.makinen(a)Amiedu.fi
Satu Neuvonen, satu.neuvonen(takk.fi)
Eija Kuha,
 p. 044 703 7793, eija.kuha(a)oakk.fi

Takaisin projektilistaan