Cxense Display

Valmiuksilla vauhtia työllistymiseen

Ajankohta
9/2017–12/2019

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on kehittää koulutusneuvonnan, uraohjauksen, koulutuksen ja suomen kielen tukitoimien yhdistelmä, jossa moniammatillisen verkostoyhteistyön kautta parannetaan pitkään työttömänä olleiden maahanmuuttajien pääsyä joko suoraan työelämään, koulutukseen tai yrittäjyyteen.

Hankkeessa toteutetaan koulutusneuvontaa, uraohjausta ja toiminnallisia pilottiryhmiä erilaisista aiheista (esimerkiksi kieliryhmät, oppimisvalmiusryhmät) ja voidaan yhdistää näihin kielituettua koulutus- tai työkokeilua pitkään työttömänä olleiden maahanmuuttajien pääsemiseksi koulutukseen ja työelämään. Hankkeen toimenpiteet ovat tarvelähtöisiä ja ne räätälöidään sopiviksi hankkeen asiakkaille.

Hankkeen satelliittityöntekijä jalkautuu tarpeen mukaan erilaisiin ympäristöihin, joissa hän toimii sekä asiakkaiden että yhteistyötahojen kanssa.

Lisäksi tuloksena on uusia eri toimijoiden yhteistyön muotoja alueella, minkä ansiosta jatkossakin maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut tehostuvat pitkällä aikavälillä. Lisääntynyt verkostoyhteistyö ja tiedon jakaminen johtavat parempiin tuloksiin maahanmuuttajien integroimisessa oululaiseen työelämään.

Rahoittajat

  • Euroopan  Sosiaalirahasto (ESR)
  • Hämeen ELY-keskus
  • Oulun kaupunki

Toteuttaja

Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy (OAKK)

Yhteyshenkilöt

Eija Kuha, p. 044 703 7793, eija.kuha(a)oakk.fi
Tarja Tikkanen, p. 044 703 7911, tarja.tikkanen(a)oakk.fi
Tanja Tammimies, p. 044 703 7854, tanja.tammimies(a)oakk.fi

Takaisin projektilistaan