Cxense Display

Toisin sanoen

Monimuotoistuva työyhteisö ja koulutusorganisaatio maahanmuuttajaoppijan oppimisen tukena –hanke 2013–2014

Projektin ajankohta:

27.5.2013–31.12.2014

Projektin tavoite (OAKK keskittyy tavoitteista seuraaviin: 1a, 1d ja 2b):

Maahanmuuttajien ammatillisen aikuiskoulutuksen kehittäminen

1. Vakiinnuttaa koulutusmalli, jossa

a. Yhdistetään ammattiaineen ja suomen kielen opintojen eteneminen opiskelijan kannalta optimaalisella tavalla,   ns. hybridi-malli
b. Tunnistetaan maahanmuuttajan opintojen karikot ja toisaalta toimivat väylät
c. Tunnistetaan kouluttajien osaamisvajeet/vahvuudet
d. Kehitetään opetusmenetelmiä (mm. tandem-malli)
e. Selkokielennetään oppimateriaaleja (sote, pupa, ict, mara, rakennus, elintarvikeala)

2. Moniammatillisen verkostotyöskentelyn edistäminen ja kehittäminen

a. Yhteistyöverkoston toiminnan kehittäminen edelleen ja hyvien käytäntöjen jakaminen uusiin verkostoihin (benchmarkkaus)
b. Käytännönläheisten pedagogisten ja sosiaalisten innovaatioiden näkyviksi tekeminen ja jakaminen verkostossa

Tuotokset

  • Opintojen etenemisen optimointi
  • Ammatillisen kouluttajan ja suomen kielen kouluttajan vastavuoroinen yhteistyömalli
  • Aiempien hankkeiden materiaalien hyödyntäminen ja uusien selkokielentäminen

Rahoittaja

Opetushallitus
Toteuttajat

Ami-säätiö, Amiedu (koordinaattori), Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Oy, Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä.

Yhteystiedot

Tuija Huovinen / OAKK
p. 044 703 7773, tuija.huovinen(a)oakk.fi

Tutustu projektin esitteeseen tästä.

Takaisin projektilistaan