Cxense Display

  

Oulun Seudun Matkailualan Laatukriteeristö (Alma)

Yhteinen kriteeristö, yhteinen laatu!

Hankkeessa alueen matkailuverkostojen yrittäjät määrittelevät yhteisen laatukriteeristön yrityksilleen. Laatukriteerien avulla voidaan tuottaa tasalaatuisia yhteisiä uusia tuotteita niin kotimaisille kuin ulkomaisillekin asiakkaille.

Hankkeessa järjestetään kaksi seminaaria (aloitus- ja loppuseminaari) sekä kolme työpajaa laatuun liittyvistä teemoista. Työpajojen jälkeen niissä käsitellyt asiat viedään yrityksissä käytännön tasolle.

Hanke on nopeatempoinen ja laatukriteeristötyö valmistuu vuoden loppuun mennessä matkailuyrittäjien yhteisen työn ja panostuksen tuloksena.

Hanketta rahoittaa Opetushallitus ja tilaisuudet ovat osallistujille maksuttomia.

Seminaarit

Aloitusseminaarissa käymme läpi laadun eri osa-alueet ja työkalut laadun aikaansaamiseksi ja ylläpitämiseksi.
Loppuseminaarissa vedämme yhteen yhdessä tehdyn laatutyön tulokset ja keskustelemme jatkotoimenpiteistä. Sovimme mitä teemme laatuasioissa tästä eteenpäin Oulun matkailutuotteiden osalta.

Työpajat

Työpajoissa pureudumme käytännön asioihin, joiden avulla saamme toteutettua yhteisen laatukriteeristön alueen matkailulle.
Aloitamme työn prosessikuvauksista, jotta näemme jokaisen yksityiskohdan tuotteestamme. Näin saamme prosessit auki ja pystymme hiomaan tuotteita entistä paremmiksi. Seuraavaksi määrittelemme laadun tasot; mitä asioita laatu tarkoittaa käytännön tekoina. Viimeisessä työpajassa tutustumme käytössä oleviin laatumittareihin ja pohdimme niistä sopivimmat eri asioiden mittaamiseen.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Pia Puustjärvi, p. 044 703 7760, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@oakk.fi

Takaisin projektilistaan