Cxense Display

Avari

 

Ajankohta:

1.6.2006 – 30.4.2008

Loppuraportin tiivistelmä

Yhteenveto projektin toteutuksesta ja tuloksista (projektin toteuttajan laatima loppuraportin yhteenveto):

Avari-projektin tavoiteena oli löytää alle 25-vuotiaiden ammatillisen koulutuksen omaavien työttömien piiristä työmarkkinoiden kysyntää vastaava työvoima ja edistää ammatinvaihtoa suunnittelevien alle 25-vuotiaiden ammatillisen koulutuksen omaavien nuorten tietoista ammatin uudelleenvalintaa sekä sekä hakeutumista uudelleenkoulutukseen.

Työnantajille rekrytointiapuna: Projektiin osallistuvien nuorten arvioitiin saavan työssäoppimis/työharjoittelupaikan 100-prosenttisesti, omalle alalle tukityöllistyvän 55-prosenttisesti. Pysyvästi työllistyvien määrän arvioitiin olevan 50% ammattikoulutetuista, 25% koulutukseen osallistuneista selkiytyvän oman kehitysuran ja suoraan jatkokoulutukseen arvioitiin hakeutuvan 25% projektiin osallistuneista. Projektiin osallistuvista ammatinvaihtajista 100% selkiyttäisi ammatillisen tilanteensa niin, että 95% hakeutuisi uudelleenkoulutukseen ja 5% jatkaisi jo valitsemallaan uralla.

Laadulliset tavoitteet: Työn ja koulutuksen hakuun, ammatinvalintaan, elämäntaitoihin ja -hallintaan, ammatillisen osaamisen kehittymiseen painottuvat tavoitteet, joihin pyrittiin parantamalla henkilökohtaisia opiskelu- ja työllistymisvalmiuksia, kartoittamalla ja kehittämällä omia osaamisia ja vahvuuksia sekä kehittämällä itsetuntemusta ja rohkeutta sekä määrätietoisuutta laadittujen tulevaisuudensuunnitelmien ja vaihtoehtojen toteuttamiseksi ja pitkäjänteisen tavoitteellisuuden kehittämiseksi.

Määrälliset tavoitteet: Tavoitteena koulutus, ohjaus ja työssäoppiminen/työharjoittelu vv.2006-2007 seitsemän(7) viidentoista(15) hengen ryhmää = 105 henkilöä.Kunkin henkilön osalta projektin oli mahdollista kestää 160 opintopäivää = yhteensä 16800 opintopäivää.Työvoimakoulutusjakson oli mahdollisuus kestää 100 opintopäivää x 7ryhmää x 15 opiskelijaa = 10500 opintopäivää.Koulutusjaksojen kokonaisuudessaan päättävien osuuden arvioitiin olevan 95%. Ohjatun työssäoppimisen(70pv.)ja ohjatun tukityöllistämisen(60pv.) avulla työhön sijoittumisen tavoitteena oli 50% työllistyminen omalle alalle. Ammatinvaihtajilla tavoitteena oli 100% uudelleenkoulutussuunnitelma.

Projektin hallinnoinnista ja käytännöön toteutuksesta vastasi Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy. Koulutettavien valinnat suoritettiin yhteistyössä Oulun seudun työvoimatoimiston ja Oakk:n kesken.Työssäoppimispaikat etsittiin yhteistyössä koulutettavien ja kouluttajan kesken. Myös työnantajat ottivat itse yhteyttä tarjotakseen työssäoppimismahdollisuutta.

Ohjelmaan osallistuneille laadittiin yksilöllinen itseohjautuva työllistymis- ammatinvaihto- sekä kouluttautumissuunnitelma.Välineinä käytettiin mm. osaamis- ja intressikartoituksia, työnantajakartoituksia, markkinointikirjeitä, ryhmä- ja yksilöohjausta, ohjattua työssäoppimista ja tukityöllistämistä.

Koulutus ja ohjaus sopeutettiin työssäoppimiskohteisiin siten, että työllistymisen aste muodostuisi mahdolisimman korkeaksi. Ammatinvaihtajien osalta pyrittiin laatimaan konkreettinen uudelleenkoulutussuunnitelma tai jopa toteuttamaan se joko ohjelman aikana tai mahdollisimman pian sen päättymisen jälkeen. Määrälliset ja laadulliset tulokset, erityisesti työllisyysvaikutukset kuten myös ammatinvaihtajien uudelleenkoulutuksen aloittamisen toteutumiset olivat projektin merkittävät vahvuustekijät.

Projektiin osallistui 108 opiskelijaa. Suunnitelluista koulutuspäivistä toteutui 90%, ja palkkatukijaksoista 60%. Loppuun suorittaneista työllistyi 33% ja projektin aikana muun koulutuksen aloitti 10 % osallistuneista. Projektiin mukaan tulleita yrityksiä oli kaikkiaan 80.

Lisätietoja:

Kouluttaja
Elise Kampman
044 703 7792
etunimi.sukunimi@oakk.fi

Takaisin projektilistaan