Cxense Display

ConPraxis-hanke jatkuu

ConPraxis-hanke jatkuu OPH:n rahoittamana vuoden 2014 loppuun saakka. Uudella hankekaudella tuotetaan lisää oppimistehtäviä jo olemassa olevaan ConLexis-verkkoympäristöön.

Hankkeessa pyritään tuottamaan sanaston oppimista tukevia harjoituksia sellaisiin sananvalintaan tai rakenteiden käyttöön liittyviin tilanteisiin, joissa oppijat valitsevat epätyypillisiä kollokaatteja tai virheellisiä taivutusmuotoja tyypillisen käytön sijaan. Epätyypillisyyksien kartoittamisessa hyödynnetään oppijankielenkorpuksiin kerättyä aineistoa.

Hankekauden aikana kehitetään myös vastauksista annettavan palautteen tarkkuutta.

Oppimistehtäviä tuotetaan kielitaitotasoille A2−B2.

Hankkeessa tuotettuja harjoituksia pilotoidaan ja verkkosivuston käyttöä esitellään syksyn 2014 aikana maahanmuuttajaopetusta tarjoavissa oppilaitoksissa eri puolilla Suomea.

Lisätiedot:
Marjo Kumpulainen
marjo.kumpulainen(a)oakk.fi
p. 044 703 7803

Työkaluja sanaston opettamiseen ja opiskeluun -seminaari marraskuussa

Oulun Aikuiskoulutuskeskuksessa järjestettiin Työkaluja sanaston opettamiseen ja opiskeluun –seminaari 2.11.2012. Seminaarissa kuultiin uusinta tietoa sanaston tutkimuksesta sekä esiteltiin ConLexis-verkkosanakirjaa ja ConPraxis-verkko-oppimateriaalia.

Seminaari oli tarkoitettu S2-aineen opettajille, kouluttajille ja tutkijoille sekä muille suomen kielen oppimisesta ja opettamisesta kiinnostuneille.

Katso seminaariohjelma ja lisätietoja täältä.

Uusia työkaluja sanaston opettamiseen ja opiskeluun -seminaarin esitykset:

Teemu Tokolan esitys
Tanja Tammimiehen ja Marjo Kumpulaisen esitykset

Prezi-esitykset:
http://prezi.com/sz_ux-vs7ctd/copy-of-fraseologia/?auth_key=0906a1b385a6892dd5416d2b12079393c3de8ccc

http://prezi.com/rlq5xowualcr/conlexis-paiva/?auth_key=66b3c27efb02214b411284cba1b939707fcab88a

Tiedustelut:
Kouluttaja Marjo Kumpulainen
p. 044 703 7803
marjo.kumpulainen(a)oakk.fi

ConPraxis — Sanastoharjoituksia suomen kielen oppijalle (OPH)

ConPraxis-hankkeen tavoitteena on tuottaa sanaston harjoitusmateriaalia maahanmuuttajille ja muille suomen kielen opiskelijoille.  ConPraxis-harjoitukset tehdään ConLexis-verkkosanakirjan sivustolle. Verkkosanakirja sisältää tällä hetkellä yli 300 sana-artikkelia, jotka esittelevät sanojen käyttöä autenttisissa kieliympäristöissä.

ConPraxis-hankkeessa tuotettu oppimateriaali soveltuu kielitaidon tasolta B1 alkaen suomen kielen koulutusten oheismateriaaliksi tai itseopiskelumateriaaliksi. Materiaali toimii hyvin myös Yleisen kielitutkinnon keskitason testiin valmistautuvien suomen oppijoiden harjoitusmateriaalina.

Harjoitusten tekemisessä hyödynnetään ConLexis-verkkosivuston tarjoamaa tutkimustietoa sanojen kontekstuaalisesta käytöstä sekä kielen fraseologisuudesta, joten harjoitukset tarjoavat sanaston oppimisen lisäksi mahdollisuuden kehittää kielen rakenteiden osaamista. Harjoituksiin kerätään aineistoa erilaisista Internet-teksteistä, joten myös harjoitusmateriaali noudattaa sanojen todellista käyttöä ja ohjaa oppijaa kohti natiivinkaltaista kielenkäyttöä.

Todelliseen kielenkäyttöön perustuva aineistopohjainen oppiminen ja opettaminen (Data-driven learning/teaching) on uudehko, laajojen kieliaineistojen myötä syntynyt oppimis- ja opetusmenetelmä, joka on hiljalleen rantautumassa Suomeen. Aineistopohjaisessa opettamisessa todellista kielenkäyttöä edustavalle laajalle materiaalille, nimenomaan sähköisessä muodossa olevalle materiaalille, annetaan aiempaa suurempi rooli: aineiston ei ole tarkoitus pelkästään kuvata kieltä vaan antaa kielenoppijalle ja opettajalle tietoa ja malleja kielen tyypillisyydestä (ja epätyypillisyydestä) sekä opettajalle lisäksi vastauksia opetuksessa esiin tuleviin kysymyksiin, kuten sanojen ja ilmausten käyttötapoja, -ympäristöä ja esimerkiksi synonyymien eroja koskeviin kysymyksiin.

Hankkeessa yhdistetään Oulun aikuiskoulutuskeskuksen opetuskokemus S2-opetuksen alalla ja Oulun yliopiston suomen kielen oppiaineen tutkimus kielen käytön, oppimisen ja opettamisen alalta sekä Oulun yliopiston tietotekniikan laitoksen osaaminen verkkototeutusten suunnittelussa.

Linkki sanakirjaan ja harjoituksiin: http://wiki.virtues.fi/conlexis

Lisätiedot: Marjo Kumpulainen, p. 044 703 7803 tai Tanja Tammimies, p. 044 703 7854, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@oakk.fi

ConLexis-verkkosanakirja (OPH) 

Hankkeen tavoitteena on tukea opettajia sanaston opettamisessa tarjoamalla uudenlaista aineistopohjaista materiaalia ja lisäksi auttaa edistyneitä kielenoppijoita saavuttamaan korkeampi kielitaidon taso. Hankkeen aikana luotavan verkkosivuston avulla on mahdollisuus lisätä S2-opettajien tietoisuutta sanaston kontekstuaalisista ominaisuuksista. Verkkosivusto soveltuu erityisesti edistyneiden kielenoppijoiden opettamisen tukivälineeksi, mutta opettajat saavat tietoa myös alkeissanaston piirteistä, minkä johdosta sanaston opettamista voidaan tehostaa myös alkeiskursseilla ja maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksissa.

Hankkeen on tarkoitus olla laaja-alaisesti eri tahoja hyödyttävä. Verkkosivuston avulla tieto saadaan eri S2-opetusta tarjoavien oppilaitosten käyttöön vaivattomasti. S2-opettajat sekä Suomessa että suomen kielen opettajat ulkomaisissa yliopistoissa ja oppilaitoksissa pystyvät tuottamaan verkkosivuston avulla sanaston opettamisen materiaalia, joka vastaa paremmin todellista kielenkäyttöä kuin esimerkiksi sanalistat tai kuvamateriaalit, joita tällä hetkellä on käytössä.

Oppijat voivat käyttää verkkosivustoa itseopiskelumateriaalina joko koulutuksen oheismateriaalina tai edistyneille oppijoille omaehtoisena jatko-opiskeluna. Edistyneille kielenoppijoille ei ole Suomessa tarjolla riittävästi koulutusta ja materiaalia natiivinkaltaisen kielitaidon hankkimiseksi. Kun riittävä rakenteellinen tieto kielestä on saavutettu, tärkeimmäksi osaksi kielen opiskelua muodostuu sanaston oikeanlainen käyttö ja monipuolisen sanaston hallitseminen. Tällä hetkellä useat tutkimustulokset osoittavat, että edistyneenkin kielenoppijan vaikeutena ovat nimenomaan sanaston käyttöön liittyvät ongelmat, esimerkiksi tyypillisten käyttöympäristöjen tunnistaminen.

Yhteistyössä:
Tanja Tammimies, Oulun Aikuiskoulutuskeskus
Jarmo Harri Jantunen, Oulun yliopisto

Takaisin projektilistaan