Cxense Display

Ennakoiden

Tavoitteet

  • Aiempaa ennakointityötä hyödyntäen luoda verkosto ja toimintamalli terveyden edistämistä ja kuntoutumista yhdistäville koulutustuotteille ja työelämäpalveluille työyhteisöissä ja muissa asiakkuuksissa.
  • Luoda toimintamalli, jonka avulla terveyden edistämiseen, kuntoutumiseen, ravitsemukseen ja kouluttamiseen liittyviä hyvinvoinnin palveluita yhdistetään työelämän ja muiden asiakkaiden työhyvinvointia yhä paremmin tukevaksi kokonaisuudeksi.
  • Laajentaa sekä hoidon että kuntoutumisen tuotteita ja koulutuspalveluita siten, että sekä kuntoutumisen että lähihoitajaopiskelijat saavat yhteisissä oppimisympäristössä sekä yritysverkostossa harjoitella yhteistyössä työelämälle ja muille asiakkaille suunnattuja hoidollisia ja kuntouttavia palveluita asiakkuuksien syventämiseksi.
  • Tutustua yhteistyökumppanien toimintaan ja hyvinvointipalveluita tarjoaviin yksiköihin ja hyödyntää heidän toimintamallejaan palvelujen tuotteistamisessa.
  • Tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä paikallisten hyvinvointiyritysten kanssa ja ohjata asiakkaita yhteistyöyritysten palvelujen asiakkaiksi.

Hankkeen rahoitus: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy

Yhteystiedot: Elina Penger, p. 044 703 7780, elina.penger(a)oakk.fi