Cxense Display

Hitsinhyvä 2015

Ajankohta

5/2015–12/2016

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on ensisijaisesti keskittyä tutkintojen osaamisvaatimuksissa olevien hitsaajan pätevyyskokeiden laadun ja arvioinnin yhdenmukaistamiseen. Lisäksi tavoitteena on kehittää hitsausalan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suorittamisen prosessia niin, että tutkintovaatimuksissa olevien standardin SFS-EN 9606 -mukaisten hitsaajan pätevyyskokeiden suorittamisen prosessi ja hitsausliitoksen silmämääräisen tarkastuksen osaaminen kehittyvät palvelemaan opiskelijaa, edistävät hänen oppimistaan ja nopeuttavat oppimisprosessia. Selkiyttämällä silmämääräisen tarkastuksen ohjeistoa ja ohjausta edistetään myös erityistä tukea tarvitsevien oppimista.

Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen tavoitteena hankkeessa on

 • luoda menetelmiä laadukkaaseen hitsausalan tutkintotavoitteiseen koulutukseen
 • Kehittää menetelmiä hitsausalan kouluttajien pätevyyksien ylläpitoon
 • Kehittää silmämääräisen tarkistuksen koulutusta
 • Siirtää em. osaaminen yrityksiin, jotta saadaan yritysten henkilöstölle informoitua tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyyttä (Pätevyyskokeet ja niiden tarkastus vastaa yritysten tuotantovaatimuksia)

Rahoittaja

Print

Toteuttajat

 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä (koordinaattori)
 • Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä
 • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä
 • Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
 • Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, SEDU Aikuiskoulutus, liikelaitos
 • Ylä- Savon koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja

http://www.jedu.fi/hitsinhyva-2015

Yhteyshenkilö

Pekka Leinonen, puh. +358 44 703 7794, pekka.leinonen(a)oakk.fi

Takaisin projektilistaan