Cxense Display

Hybridilämmitysteknologia

Toteutusaika: 5/2013–12/2015

Tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on:

  • Sähköisen talotekniikkaan, kiinteistöautomaation ja hybriditeknologian käyttöön, hallintaan ja menetelmiin liittyvän osaamisen lisääminen
    • alan kouluttajille
    • kiinteistöalan ammattilaisille
    • loppukäyttäjälle
  • KNX – oppimisympäristön kehittäminen
  • Sähköiseen talotekniikkaan liittyvien palvelutuotteiden kehittäminen
  • Palvelukyvyn lisääminen

Hanke järjestää toiminta-aikana sähköiseen talotekniikkaan, kiinteistöautomaation ja hybriditeknologian liittyviä teemapäiviä, seminaareja sekä vierailuja. Hankeen lähtökohtana on alueellisesti alan PK- yritysten tarpeista lähtevän tiedon hankinta ja osaamisen kehittäminen sekä työelämän tarpeista lähtevien kehittämishankkeiden eteenpäin vieminen lisäämällä ja lujittamalla koulutuksen järjestäjien, yritysten ja julkisyhteisöjen kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä kohti laadukasta elinkaarilähtöistä elinympäristöä.

Hybridilämmitysteknologia-hanke on osa Pohjois-Suomen TYKE 2013 ja TYKE 2014 -klusterihankkeita. Pohjois-Suomen TYKE 2013 ja TYKE 2014 -klusterihankkeissa on mukana Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueen koulutuksen järjestäjiä, joille Opetusministeriö on ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämisluvassa myöntänyt työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän. Hankkeessa on 6 klusteria, joiden yhteisenä tavoitteena on hyvien TYKE-käytänteiden levittäminen, asiakassuhteiden syventäminen jatkuvien kumppanuuksien suuntaan sekä työelämän tarpeista lähtevien kehittämishankkeiden vieminen eteenpäin (rahoitusmahdollisuuksien selvitys). Hybridilämmitysteknologia-hanke kuuluu Klusteriin 5 / ympäristö, rakentaminen ja kiinteistöt.

Hankkeen rahoitus: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy

Yhteystiedot: Ari Kampman, p. 044 703 7748, ari.kampman(a)oakk.fi