Cxense Display

KAMU – Kulttuuritietoinen työpaikkaohjaaja

 

Ajankohta:

1.9.2006 – 31.5.2008

Loppuraportin tiivistelmä

Tavoitteet

Projektin lähtökohtana oli maahanmuuton lisääntymisen myötä syntynyt tarve löytää keinoja maahanmuuttajien tehokkaampaan työllistämiseen. Eräs avaintekijä työllistymisen edistämisessä on asenneilmapiiriin vaikuttaminen. On havaittu, että asenne maahanmuuttajia ja muita vähemmistöjä kohtaan on sitä suvaitsevaisempi, mitä enemmän kohdataan erilaisuutta ja tutustutaan vieraisiin kulttuureihin. Erityisesti työnantajatahojen asenteisiin vaikuttaminen on tärkeää. Projektin tavoitteena oli kouluttaa työpaikoille kulttuuritietoisia työpaikkaohjaajia, joilla on valmiudet ohjata maahanmuuttajia huomioimalla heidän erityistarpeensa. Tämä madaltaa kynnystä maahanmuuttajien rekrytointiin. Määrällisenä tavoitteena projektissa oli kouluttaa 28 kulttuuritietoista työpaikkaohjaajaa eri organisaatioihin.

Toteutus

Projektin varsinainen toteutusaika oli 1.9.2006-31.1.2008, ja jatkoaika 1.2.-31.5.2008. KAMU-koulutuksen rungon muodostivat koulutuspäivät, joita järjestettiin kesätaukoa lukuun ottamatta kerran kuukaudessa yhteensä 14 kpl(v. 2007 koulutukset järjestettiin seminaaria lukuun ottamatta samansisältöisinä kahtena peräkkäisenä päivänä). Näistä kaksi oli yleisölle avoimia seminaareja. Koulutuspäivillä käsiteltiin mm. seuraavia teemoja: Mitä kulttuuri on -kulttuurin käsitteen tarkastelua, Suomalaisuus, Suomen perinteiset etniset vähemmistöt, Maahanmuuttajien kotoutumis- ja sopeutumisprosessít, Kasvatus ja koulutus eri kulttuureissa, Kansainvälinen tapakulttuuri ja kulttuurienvälinen viestintä, Maahanmuuttajat ja työelämä, Maahanmuuttajan ohjaus opiskelu- ja työpaikalla, Selkokieli, Työhyvinvointi monikuttuurisessa työyhteisössä, Työyhteisöjen monimuotoisuus. Seminaarien otsikot olivat ”Pakolaisten kokoutumisprosessi” (12.12.2007) sekä ”Monikulttuurinen terveydenhuolto” (23.4.2008).

Lähikoulutukseen sisältyi lisäksi 3 päivän opintomatka Ruotsiin, jossa tutustumiskohteina olivat PREI-Projekt för Integration- maahanmuuttajajärjestö ja maahanmuuttajalasten valmistava koulu Hedlundaskolan Uumajassa sekä Luulajan kunnan pakolais- ja maahanmuuttajatyö, 8 päivää verkko-opiskelua Moodle-oppimisympäristössä sekä 13 päivää etäopiskelua, jolloin osallistujat laativat omaa työyhteisöään hyödyttäävän kehittämistehtävän.

Tulokset

Projektin tavoitteena oli kouluttaa työpaikoille kulttuuritietoisia työpaikkaohjaajia joilla on valmiudet ohjata maahanmuuttajia, ja näin madaltaa kynnystä maahanmuuttajien rekrytointiin. Tavoitteena oli erityisesti työpaikan asenteisiin vaikuttaminen. Osallistujilta kerätyn palautteen mukaan tässä onnistuttiin erittäin hyvin.

Konkreettiset tulokset

Projektin kuluessa koulutettiin osallistujaorganisaatioihin 19 kulttuuritietoista työpaikkaohjaajaa (tavoite oli 28 ohjaajaa). Osallistujat laativat yht. 10 kpl omia työpaikkojaan hyödyttäviä kehittämistehtäviä. Projektin puitteissa laadittiin myös yksi kasvatustieteen pro gradu-työ: projektissa harjoittelijana ollut kasv. yo Anne Räisänen haastatteli KAMU-koulutuksen osallistujia graduaan ”Että ihan ihmisenä ihmiselle… Se on semmosta toisen kunnioittamista ja välittämistä – MONIKULTTUURISEN TYÖPAIKKAOHJAUKSEN TARKASTELUA” varten. Työ valmistui huhtikuussa 2008.

Lisätietoja

Eija Kuha
p. 044 703 7793

Takaisin projektilistaan