Cxense Display

KUMPPANI – Pohjois-Pohjanmaa 2010 – 2011

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä.
Koordinoijana EDUPOLI, Itä – Uudenmaan koulutuskuntayhtymä.

Hankkeessa hyödynnetään 2007 – 2010 käynnissä olleen valtakunnallisen Tuottava-hankkeen tuloksia ja toimijaverkostoa. Verkostoa koordinoidaan valtakunnallisesti, mutta toimenpiteet tehdään alueellisesti kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa.

Tavoitteet:

  •  kehittää aikuiskoulutustoimijoiden henkilöstön osaamista syvempien, aitoon kumppanuuteen perustuvien, asiakkuuksien luomisessa
  •  varmistaa aikuiskoulutuskeskusten resurssien, henkilöstön ammatillisen kompetenssin, työelämä- ja korkeakouluyhteyksien sekä rahoitus- ja hankeosaamisen siirtyminen entistä tehokkaammin alueen yrittäjiä, julkishallintoa sekä kolmannen sektorin toimijoita palvelevaksi toiminnaksi.

Hankkeen kuvaus:

KUMPPANI -hankeen toimijat muodostavat valtakunnallisen kehittämisverkoston. Verkoston tehtävänä on levittää hankkeen kautta saatavaa osaamista sekä tuottaa ja hankkia kustannustehokkaasti kaikille oppilaitoksille yhteisiä sisältöjä ja tarvittavia teknologioita.

Hankkeessa rakennetaan aikuiskoulutuksen yrityspalvelukonseptista syvempi kehittämiskumppanuus yritysten ja koulutusorganisaation välille. Kumppanuus perustuu pitkäjänteiseen, molemminpuoliseen sitoutumiseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Kehittämiskumppanuuksien toteuttamiseen luodaan asiakasvastuun ja asiakkuuksien hallinnan toimintatapa. Toimintatapa perustuu konsultatiiviseen työotteeseen ja siitä johdettuihin opetusstrategioihin ja asiakasprosesseihin.

Hankkeessa kehitetään työkaluja, osaamisia ja työtapoja, joilla aikuiskoulutuskeskusten henkilöstö tuottaa asiakasyritykselleen lisäarvoa sekä on tukena asiakas-, tuotanto- ja päätöksentekoprosessien kehittämisessä.
Rahoittaja:

ELY-keskus (Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä)
Yhteystiedot:

OAKK
Tiina Niemelä
puh. 044 703 7739
tiina.niemela(at)oakk.fi

Edupoli
Eero Hyttinen, Koordinoija
puh. 0400 501 345
eero.hyttinen(at)edupoli.fi

Takaisin projektilistaan