Cxense Display

Laatusampo

Print

Projektin kesto

28.11.2013 – 31.12.2014

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttajat

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia (koordinointi). Hankekumppanit:
OAKK: Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy
ILO: Kemijärven kaupunki, Itä-Lapin ammattiopisto
JEDU: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
KAO: Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Kainuun ammattiopisto
KPEDU: Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä
OSAO: Oulun seudun koulutuskuntayhtymä
RAAHEAO: Raahen ammattiopisto
REDU: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
SAKK: Saamelaisalueen koulutuskeskus (osallistuu omarahoituksella)
PPO: Peräpohjolan opisto

Projektin tavoite

Päätavoitteena on edistää laatustrategian toimeenpanoa tukemalla pohjoisen Suomen laatuverkostoon kuuluvien koulutuksenjärjestäjien laadunhallintaa, sen hyödyntämistä johtamisen tukena – ottaen huomioon kestävän

kehityksen tavoitteet sekä osallistua laadunhallintajärjestelmää koskevien arviointikriteerien kehittämiseen. Tavoitteena on myös kehittää koulutuksenjärjestäjien ja eri sidosryhmien laatuosaamista, mitä tukee se, että verkostoon kuuluu

laatutyössään eri vaiheessa olevia, suuria ja pieniä toimijoita. Tavoitteena on lisäksi varmistaa laadukas toiminta osallistamalla koulutuksenjärjestäjien avainsidosryhmät

laadunhallintaan liittyvään kehittämistyöhön.

OAKK:n osahankkeen tavoitteina on edistää koulutus- ja näyttötutkintotoiminnan laatua luomalla yhteistä toimintamalleja ja levittämällä hyviä käytäntöjä talon sisällä henkilökuntaa osallistamalla. Lisäksi edistämme kestävän kehityksen periaatteiden näkymistä OAKK:n arjessa sekä koulutuksissa ja tutkinnoissa. Kolmantena tavoitteena on kehittää laatua tiivistämällä työelämäyhteistyötä.

Yhteyshenkilö

Sari Hyrkäs, p. 044 703 7714, sari.hyrkas(at)oakk.fi

Takaisin projektilistaan