Cxense Display

Laatusampo 3 – Laatua ammatilliseen koulutukseen pohjoisessa

Ajankohta

12/2015–12/2016

Tavoite

Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen (OAKK) osahankkeessa tavoitellaan työelämän ja opiskelijan tiiviimpää osallistamista valmistavan koulutuksen sekä näyttötutkintojen järjestämissuunnitelman suunnitteluun ja toteutukseen.  Lisäksi verkoston yhteisenä tavoitteena on hankkia lean-osaamista, jotta voidaan luoda näkemyksiä, miten lean-ajattelua voi hyödyntää koulutuksen järjestäjän toiminnan kehittämisessä.

Tulokset

Laatusampo3-hankkeessa OAKK:n kehittämiskohteena oli kehittää työelämälähtöinen malli työelämän ja opiskelijan osallistamisesta valmistavan koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen, pilottina oli sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon valmistava koulutus. Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sovellettiin konkreettisiksi työtehtäviksi työelämässä jo valmistavan koulutuksen aikana, jolloin opiskelijat saivat paremmat valmiudet varsinaiselle työssä oppimisjaksolle. Sekä opiskelijoiden että työelämän palaute oli positiivista. Myös kouluttajalle kokemus oli hyvä ja toimi samalla eräänlaisena työelämäjaksona. Toimintamallia jatketaan myös muissa tiimin koulutuksissa.

Toisena aiheena hankkeessa perehdyttiin Lean-filosofiaan järjestämällä aiheesta koulutustilaisuuksia ja kokeilemalla lean-työkaluja. Lean-ajattelussa on muun muassa tunnistettu kahdeksan erilaista hukan lajia. Hukka on kaikkea sellaista, mikä ei tuota lisäarvoa asiakkaalle. OAKK:ssa toteutettiin hukkakysely, jossa tavoitteena oli löytää asioita, joista voimme luopua turhina. Hukkana tunnistettiin mm. kohdistamattomat ja vastaamattomat sähköpostit, tehostamistarve autojen yhteiskäyttöön, tietojen tallentaminen useaan järjestelmään, tavaroiden/työkalujen epäjärjestys ja esitettyjen ideoiden toteuttamatta jättäminen.

Rahoittaja

Print

Toteuttajat

  • Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (Osekk) (koordinaattori)
  • Oulun Aikuiskoulutuskeskus (OAKK)
  • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä (JEDU)
  • Kainuun ammattiopisto (KAO)
  • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
  • Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä (KPEDU)
  • Perä-Pohjolan Opisto (PPO)
  • Raahen koulutuskuntayhtymä (RKK)
  • Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU)
  • Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK)

Yhteyshenkilö

Sari Hyrkäs, p. 044 7037714, sari.hyrkas(at)oakk.fi

Takaisin projektilistaan