Cxense Display

Logoke 2007 – Logistiikka osaamisen kehittäminen

Ajankohta

1.12.2006 – 31.12.2007

Loppuraportin tiivistelmä

LOGOKE 2007 – koulutusohjelman tavoitteet ovat seuraavat:
Henkilötyöpäivät: 560
Osallistuvien henkilöiden lukumäärä: 16
Logistiikkahenkilöstön tietotaidon lisääminen
Yritysten logistiikan kehittäminen: Koulutusohjelmassa annettiin osallistujille kirja Hokkanen Simo-Karhunen Jouni-Luukkainen Martti: Logistisen ajattelun perusteet ennakkolukemiseksi ja siitä tehtiin lyhyt tiivistelmä, niistä asioista joita itse tai yritys kokee tärkeäksi. Ohjelmaan kuului kuusi lähiopetuspäivää, kaksi jaksotyötä sekä lopputyö oman yrityksen logistiikan kehittämiseksi.

Lähiopetuspäivien aiheet olivat seuraavat:

  1. Logistiikan tunnusluvut ja mittarit (2 päivää) ja aiheeseen liittyi jaksotyö, jonka osallistujat tekivät omaan yritykseen soveltaen.
  2. Logistiikan arvoketjut ja verkosto sekä aiheeseen liittyi jaksotyö, jonka osallistujat tekivät omaan yritykseen soveltaen.
  3. Ostotoiminta ja sopimusten tekeminen
  4. Kansainvälisten kuljetusten kehittäminen sekä kuljetusoikeus ja kuljetussopimukset
  5. SAP järjestelmän käyttöönotto ja käyttö logistiikassa sekä RFID:n mahdollisuudet logistiikassa Lopputyönä oli yrityksen jonkin logistiikkatoiminnon kehittämissuunnitelman ja toteutuksen laatiminen.

Projektiin osallistui yhteensä 11 eri organisaatiota, joista yrityksiä on 10 ja koulutusorganisaatioita on yksi. Yhteensä koulutusohjelmaan osallistui 17 henkilöä, joista naisia on ollut kaksi. Yrityksien henkilöitä on osallistunut 16 ja koulutusorganisaatioiden henkilöitä yksi. Opiskelijatyöpäiviä on kertynyt yhteensä 951 päivää, joista lähiopetuspäiviä on 96.

Projektin tavoitteena ollut osallistujien tietotaidon lisääminen logistiikassa onnistui saatujen palautteiden perusteella hyvin. Myös lopputyön tehneet yritykset saivat apua logistiikkatoimintojen kehittämiseen. Lopputyön tekivät 12 henkilöä kahdeksaan eri yritykseen.

Lisätiedot

Oulun Aikuiskoulutuskeskus
Pekka Leinonen
044 703 7794
etunimi.sukunimi@oakk.fi
Kotkantie 3, 90250 Oulu

Taplog Oy
Tapio Honkanen
0400 495 698
etunimi.sukunimi@pp4.inet.fi

Takaisin projektilistaan