Cxense Display

  

Menestyvä Osaaja

Ajankohta

3.1.2006 – 30.4.2008

Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli turvata puhdistuspalvelualan työvoiman saatavuus kouluttamalla työvoimakoulutuksena uusia laitoshuoltajia alalle. Lisätä alan tunnettavuutta ja alan vetovoimaisuutta kehittämällä yhteistyötä sekä palvelun tuottajien että palvelun ostajien kanssa. Lisäksi hankkeen aikana oli tavoite tuottaa ajan tasalla olevaa tiedotusmateriaalia palvelun ostajille. Hankkeen lisärahoitusta haettiin interaktiivisen oppimisympäristön tekemiseen ja täsmäkoulutusten järjestämiseen.

Projektin kohderyhmät olivat työttömät, työttömyysuhan alaiset tai ammatinvaihtajat, puhdistuspalvelualalla toimivat laitoshuoltajat ja heidän esimiehet sekä palvelun ostajat. Alasta kiinnostuneille tarjottiin mahdollisuus osallistua laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen. Hakeutumisvaiheessa henkilöitä ohjattiin myös puhtauspalvelulalle ohjaavaan koulutukseen, kotityöpalvelujen ammattitutkinnon suorittamiseen, suoraan avoimiin työpaikkoihin ja tarvittaessa ammatinvalinnan ohjaajalle.Hankkeeseen hakeutui 55 henkilöä, joista 23 valittiin laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen. Vaihtokoulutukseen osallistui kaksi henkilöä. Tutkinnon suoritti yhteensä 17 henkilöä. Erinmittaisiin täydennys- ja täsmäkoulutuksiin osallistui yhteensä noin 500 henkilöä.Täsmäkoulutusten sisällöt suunniteltiin yhteistyössä työelämän kanssa ja näin koulutus saatiin vastaamaan entistä paremmin erilaisten yritysten tarpeisiin. Palvelun ostajille järjestettiin 8 tapaamiskerran seminaarisarja tavoitteena kehittää osallistujien palvelujen ostamisvalmiuksia. Kaikkiaan koulutustilaisuuksiin osallistui 60 henkilöä.

Lisäksi kahteen pilottikohteisiin kehitettiin asiakkaan ostoprosessia konsultin toimesta. Puhtauden seurannan hallintaan ja työn kehittämisen avuksi hankittiin yritysten ja oppilaitosten käyttöön ATP-mittari. Alan tunnettavuuden lisäämiseksi järjestettiin kolme laajaa rekrytointitapahtumaa ja osallistuttiin toimialana koulutus- ja työelämämessuille. Tapahtumien aikana saavutettiin noin 2000 henkilöä.

Hankkeen aikana luotiin toimintamallia ammattitet-jakson laadukkaasta toteuttamisesta 8.-9. luokkalaisille. Toimialan vetovoimisuuden ja tunnettavuuden parantamiseksi valmistettiin sähköinen toimialan ammateista kertoava onnenpyöräpeli, toimialan esittelyvideo ja interaktiivinen oppimisympäristö.

Hankkeen aikana yhteistyö alalla toimivien yritysten ja oppilaistosten edustajien sekä eri sidosryhmien kanssa parani ja verkostot laajenivat. Alueellinen kehittämistyöryhmä aloitti toimintansa toukokuussa 2007. Menestyvä Osaaja hanketta hallinnoi Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy. Hanke toteutetiin ajalla 3.1.2006 – 30.4.2008.

Linkit

Onnenpyöräpeli
Puhdistuspalvelualan esittelyvideo
Oppimisympäristö

Lisätiedot

Hannele Pesonen
puh. 044 703 7725
sähköposti etunimi.sukunimi@oakk.fi

Takaisin projektilistaan