Cxense Display

  

Oulun seudun vaihtovalmennus (Voima)

Ajankohta

1.2.2006 – 31.3.2008

Loppuraportti

Oulun seudun vaihtovalmennus -projekti koostui kahden toisistaan poikkeavan vaihtovalmennusmallin eli sijaistamisen ja rotaation luomisesta ja kokeilemisesta. ROTAATIO oli työnkiertoon perustuvan vaihtovalmennusmallin kokeilu, jossa koulutettiin työtöntä siinä yrityksessä, johon tämän oli tarkoitus työllistyä. Samanaikaisesti käynnistettiin täsmäkoulutettavan työllistymistä tukevaa henkilöstökoulutusta tavoitteena edesauttaa työnkiertoa.

Täsmäkoulutusjakso oli yleensä kolmesta viiteen kuukautta kestävä ja tuon ajan täsmäkoulutettava opiskeli yrityksessä ohjatusti tulevia työtehtäviään. Lisäksi hänelle räätälöitiin juuri hänen tarvitsemansa tietopuolinen opetus. Rotaation henkilöstökoulutuksiin osallistui 250 työssäolevaa ja työttömän täsmäkoulutukseen 35 työtöntä työnhakijaa, joista 31 työllistyi. Erityisen tyytyväisiä olivat sekä työttömät että työnantajat mahdollisuuteen määritellä juuri kyseisen tehtävän edellyttämä koulutus ja tarvittava osaamisen lisäys. Moni pitkäänkin työttömänä ollut sai juuri tarvitsemansa lisäkoulutuksen eikä mitään turhaa. Tämä koettiin järkeväksi sekä ajan että rahan käytön kannalta.

Sijaistamismallin mukaista vaihtovalmennusta toteutettiin sosiaali- ja terveysalalle suunnatuissa SIJAISTUS-koulutuksissa. Sijaistus -koulutuksia, joissa oli yhtäaikaa ryhmä työttömiä alan peruskoulutettuja työnhakijoita sekä alan pk-yritysten henkilöstöä, toteutettiin kaksi kokonaisuutta. Ensimmäinen käynnistettiin elokuussa 2006 ja toinen keväällä 2007. Kontaktiopetuksen ja ohjatun Moodle verkko-opiskelun lisäksi olennainen osa koulutusta oli sijaistaminen alan pk-yrityksissä, joiden henkilöstö osallistui vastaavasti tuolloin lähiopetukseen Oulun Aikuiskoulutuskeskuksessa. Sijaistuspaikat vaihtuivat aluksi joka kuukausi, jotta kaikki saivat kokemusta erilaisista alan yrityksistä. Mukana oli mm. palvelukoteja vanhuksille, mielenterveyskuntoutettaville ja vaikeavammaisille sekä päiväkoteja. Näistä osallistujia henkilöstökoulutuksiin tuli yhteensä 80. Työttömiä koulutuksen aloitti 27, joista 18 työllistyi. Koulutussisällöt oli räätälöity yhteistyössä yrittäjien kanssa vastaamaan alan tarpeita.

Tavoitteena oli päivittää alan peruskoulutettujen sekä työssä olevien osaamista ja parantaa samalla työttömien työllistymisedellytyksiä. Nämä tavoitteet täyttyivät hyvin, sillä koulutussisällöt koettiin molemmissa ryhmissä hyödyllisiksi. Syksyllä 2007 käynnistettiin sijaistusmallin koulutus, jossa kohderyhmänä olivat kaupan ja palvelualan pienet yritykset sekä alan työttömät työnhakijat. Tämä SILTA-nimen saanut osakokonaisuus oli muuten samankaltainen kuin sote-alan sijaustuskoulutukset, mutta tässä sijaistaminen keskitettiin heti aluksi omiin nimikkoyrityksiin. Ajatuksena oli, että pienet kaupan ja palvelualan yritykset (mukana useita erikoisliikkeitä) voivat jättää liikkeensä vain sellaisen sijaisen hoidettavaksi, joka on kunnolla perehtynyt myytäviin tuotteisiin. Koulutus käynnistettiin uuden rahoituspäätöksen varmistuttua melko nopealla aikataululla ja osallistuvien yritysten haussa sijaisilla itsellään olikin tärkeä rooli. Ongelmaksi muodostui joidenkin yrittäjien yllättävän passiivinen osallistuminen koulutukseen. Koulutuksen loppuun suorittaneista 12 työttömästä 6 työllistyi koulutuksen päätteeksi sijaistamaansa yritykseen, mitä voidaan pitää hyvänä tuloksena. Kaikista 17 koulutuksen aloittaneesta työttömästä työllistyi 11.

Voima-projektin kolmeen koulutuskokonaisuuteen (rotaatio, sijaistus ja silta) osallistui yhteensä 345 työssä olevaa tai yrittäjää sekä 79 työnhakijaa, joista 60 työllistyi.

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Tiina Niemelä
044 703 7739

Projektityöntekijä
Pia Puustjärvi
044 703 7782

Sähköpostia voi lähettää muodossa: etunimi.sukunimi@oakk.fi

Takaisin projektilistaan