Cxense Display

Oulun TOPPI

Ajankohta

17.2.2014–31.12.2015

Tavoitteet ja tulokset

Hankkeessa kehitettiin työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatua. Teimme Oulun seudun ammatillista koulutusta tarjoavien oppilaitoksien kanssa konkreettisen ja toteuttamiskelpoisen työpaikkaohjaajakoulutuksen toteuttamissuunnitelman, jossa otimme huomioon alueen koulutuksenjärjestäjien vahvuudet. Pilotoimme työpaikkaohjaajakoulutus-malleja ja koulutuksen sisältö rakentui Opetushallituksen ohjeen työpaikkaohjaajien koulutuksesta (3ov) mukaisesti.

Hankkeessa toteutimme työpaikkaohjaajakoulutusta lähi- ja verkkototeutuksina sekä suoraan yrityksiin jalkautuvina koulutuksina ja koulutimme yhteensä noin 300 työpaikkaohjaajaa. Lisäksi tarjosimme valmennusta opettajien työelämä – ja ohjausosaamiseen.

Hankkeen myötä tiivistimme yhteistyötä koulutuksenjärjestäjien ja työpaikkojen välillä ja yhtenäistimme työpaikkakoulutuksen opetusmateriaaleja.

Työpaikkaohjaajakoulutus jatkuu vakiintuneena toimintana yhteistyöverkostossa.

Rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteuttajat

  • OSAO, Oulun seudun ammattiopisto (koordinaattori)
  • Ammattiopisto Luovi
  • Oulun Aikuiskoulutuskeskus
  • Oulun Diakoniaopisto
  • Oulun Palvelualan opisto

Yhteyshenkilö

Eija Kuha, p. 044 703 7793, eija.kuha(a)oakk.fi

Takaisin projektilistaan