Cxense Display

PAKKI – Pintakäsittelyalan arviointiaineiston kehittämishanke

Ajankohta

10/2014–12/2015

Tavoitteet ja Tulokset

Hankkeen tavoitteena oli kehittää oppilaitosyhteistyönä työelämälähtöistä arviointiaineistoa vuonna 2013 uudistuneen maalarin ammattitutkinnon (34/011/2013) osalta. Suunnitella ja kokeilla toimivin aineiston muoto sähköistä käytettävyyttä ajatellen. Kehittää pintakäsittelyalan oppilaitos- ja työelämäyhteistyötä.

Hankkeen aikana arviointiaineistoa kehitettiin ja tuotettiin Maalarin ammattitutkinnon (34/011/2013) kaikkiin kahteentoista tutkinnon osaan. Tuotettu arviointiaineisto pitää sisällään kaikkiin tutkinnon osiin soveltuvan työsuunnitelmapohjan ja arviointipöytäkirjan sekä tutkinnon osakohtaisen arviointilomakkeen. Hankkeen aikana selvitettiin arviointiaineiston elektroniseen toimivuuteen liittyviä seikkoja, haasteita sekä testattiin erilaisia toteutusmahdollisuuksia. Kokeilujen ja tulosten pohjalta käytettävimmät aineistot toteutettiin perinteisillä office-työkaluilla, Visual Basic-kehitystyökaluja hyödyntäen. Aineistoista tuotettiin myös vaihtoehtoiset sähköisesti täytettävät pdf-lomakeversiot. Oppilaitos ja työelämäyhteistyön kehittyminen näkyy mm. arviointimenetelmien sekä ammattitaidon osaamisen tunnistamisen menetelmien monipuolistumisessa ja yhtenäistymisessä tutkinnon järjestäjien kesken.

Julkaisu: Arviointiaineisto_Maalarin_ammattitutkinto.pdf

Hanke teki yhteistyötä pintakäsittelyalan yritysten, tutkintotoimikunnan sekä opetushallituksen alan asiantuntijoiden kanssa.

Rahoittaja

Print
Toteuttajat

  • Oulun Aikuiskoulutuskeskus (koordinaattori)
  • Amiedu
  • Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
  • Pohjois-Karjalan aikuisopisto

Yhteystiedot

Kari Holappa, p. 044 703 7759, kari.holappa(a)oakk.fi
Kati Mehtomaa, p. 044 703 7876, kati.mehtomaa(a)oakk.fi

Takaisin projektilistaan