Cxense Display

PILVI – Pilvipalveluiden käyttöönotto, käyttö ja liiketoiminnan kehittäminen pk-yrityksille ja ammatinharjoittajille

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on rakentaa konsultatiivinen toimintamalli pilvipalveluiden käyttöönotosta ja käytöstä sekä luoda oppimisympäristöön kokonaisuus pilvipalveluista, niiden ja sosiaalisen median käytöstä yrityksissä ja yrityksen liiketoiminnassa. Lopputuloksena syntyy portaali, jota voidaan tarjota yrityksille erillisenä pakettina pilvipalveluista tai yhdessä konsultatiivisen toimintamallin kanssa. Hankkeen aikana verkostoidutaan pilvipalveluja tarjoaviin yrityksiin. Konkreettiset tulokset:

  • Pilvipalveluiden käyttöönotto, käyttö ja liiketoiminnan kehittäminen – portaali yrityksille on hankkeen tuote/palvelu, jota voidaan tarjota asiakkaillemme erillisinä osina, omana kokonaisuutena tai yhdessä seuraavien kanssa
  • Konsultointimalli pk-yrityksille ja ammatinharjoittajille – hankkeen aikana on tarkoitus luoda toimintamalli, jonka avulla voimme tarjota myös konsultointia yrityksille.
  • Koulutuskokonaisuus, joka voidaan määritellä asiakaskohtaisesti.

Kumppani- ja sidosryhmäverkosto 

Hankkeen koordinaattorina toimii Tampereen Aikuiskoulutuskeskus. Muut oppilaitoskumppanit ovat Oulun Aikuiskoulutuskeskus, Vaasan Aikuiskoulutuskeskus ja Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova. Yhteistyökumppaneita ovat mm. Ensimetri, Neoxen Oy ja Triuvare Oy sekä alueelliset yrittäjäyhdistykset. Lisäksi työelämäyhteistyökumppaneina on mukana kunkin oppilaitoksen eri alojen asiantuntijoita, pk-yrityksiä ja ammatinharjoittajia.

Hankkeen kuvaus

Hankkeen aikana kehitetään pk-yrittäjien ja ammatinharjoittajien yritystoimintaa pilvipalveluja hyödyntäen. Hankkeen tavoitteena on Office365 käyttöönotto ja käyttö sekä yrityksen mahdolliset intranet- ja ekstranet sivustot että www-sivut ja verkkokauppa. Lisäksi ympäristöön luodaan yhteydet taloushallinnon pilvipalveluihin tai tilitoimistoon riippuen yrityksen toimintavasta. Hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää sosiaalisen median käyttöä kiinteämmäksi osaksi yrityksen liiketoimintaa. Ympäristö on tarkoitus toteuttaa ja testata siten, että yrittäjä pääsee omille sivuilleen ja tietoihin käsiksi tietokoneelta, tabletista ja mobiililaitteista. Tästä kokonaisuudesta syntyy portaali, jossa vaihtoehtoisesti pilvipalvelut esitellään kiinteäksi osaksi yrityksen liiketoimintaa. Hankkeen tavoitteena on saavuttaa konsultatiivinen toimintamalli, jonka avulla oppilaitokset voivat tarjota konsultointia yrityksille pilvipalveluiden osalta.

Hankkeen kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmä on pk-yrittäjät ja ammatinharjoittajat ko. aikuiskoulutuskeskusten alueelta.

Hankkeen rahoitus

PILVI-hanke kuuluu Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään, jota rahoittaa Opetushallitus.

Print

Yhteystiedot

Marko Pinola p. 044 703 7740
marko.pinola(at)oakk.fi

Takaisin projektilistaan