Cxense Display

Räätälöityä yrittäjyyttä

Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

 • Eri aloille suunnattujen yrittäjävalmennusten mallintaminen
 • Pienyrittäjien liiketoimintaosaamisen lisääminen
 • PK-yritysten henkilökunnan kouluttautumisen helpottaminen ja lisääminen
 • Etä- ja virtuaalityökalujen hyödyntäminen yritysyhteistyössä
 • Yritys- ja alakohtaisten koulutusten kehittäminen ja lisääminen
 • Yritysyhteistyön syveneminen kumppanuuden asteelle

Miten hankkeen tavoitteet ovat toteutuneet?

 • Eri aloille suunnattujen yrittäjävalmennusten mallintaminen
  • on jo käytössä malli, joka yhdistää kaikkien tarvitseman tiedon sekä sote-alan erityistarpeet
 • Yritys- ja alakohtaisten koulutusten kehittäminen ja lisääminen
  • Sote-alalle oma yrittäjän at, tapahtumatuottajan at tulossa
 • Etä- ja virtuaalityökalujen hyödyntäminen yritysyhteistyössä
  • yrittäjän at:ssa ko. työkalut ovat aktiivisessa käytössä ja käyttöä lisätään matkailualan tulevassa tapahtumatuottajakoulutuksessa, joka tapahtuu täysin etä- ja virtuaalityökalujan avulla
 • Pienyrittäjien liiketoimintaosaamisen lisääminen
  • omaehtoisissa koulutuksissa, joihin yrittäjät osallistuvat, käytetään etä- ja virtuaalityökaluja liiketoimintaosaamisen aihealueilla
 • PK-yritysten henkilökunnan kouluttautumisen helpottaminen ja lisääminen
  • etä- ja virtuaalimateriaalit, jotka helpottavat henkilökunnan kynnystä opiskeluun, ovat valmiina

Miten hanke on käytännössä toteutettu? Työnjako ja aikataulu

 • 2011 ja 2012 klusterinpalavereihin on osallistuttu säännöllisesti ja vaihdettu ajatuksia kunkin hankkeen toimintatavoista ja etenemisestä.
 • 2011 osallistuminen Yrityssenssit-tapahtumaan yritysyhteistyön aikaansaamiseksi.
 • 2011 ja 2012 hankkeesta on tiedotettu oman organisaation sisällä eri toimialoille.
 • 2011 ja 2012 yrityksiin on pidetty yhteyttä hankkeen ja toimenpiteiden etenemisestä.
 • 2011 ja 2012 etä- ja virtuaalipaketit Moodlessa yrittäjä- sekä muilla opiskelijoilla testattavana.

Tuotokset

 • Yrittäjärinki
 • Mallinnus yrittäjäkoulutukseen eri toimialoilla
 • Monia liiketalouden etä- ja virtuaalipaketteja pk-yrittäjien käyttöön

Hankkeen koordinaattori (koulutuksen järjestäjä, yhteyshenkilö, yhteystiedot)

Tämän hankkeen osalta OAKK:n yhteyshenkilö on Pia Puustjärvi, pia.puustjarvi@oakk.fi, 044 703 7760
Yrittäjyysklusterin yhteyshenkilö on PSK-Aikuisopiston Jukka Matero, jukka.matero@psk.fi, 044 3120 714

Hankkeen toimintaverkosto (muut koulutuksen järjestäjät, yhteystiedot ja yhteyshenkilöt)

PSK-Aikuisopisto, Jukka Matero
Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, Eveliina Noponen
Oulun Palvelualan Opisto, Sannamari Kallinen
Koillis-Suomen Aikuiskoulutus, Pekka Peiponen ja Anita Saarela-Myllylä
Raahen Aikuiskoulutuskeskus, Paula Snellman
Oulun seudun ammattiopisto, Unto Kärki
Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän aikuiskoulutus- ja oppisopimuskeskus, Anne Konttila

Hankkeen toteuttamiseen osallistuneet muut yhteistyökumppanit

Oulun Yrittäjät ry, Jorma Ketola
Oulun Uusyrittäjyyskeskus Oy, Alvi Niemelä

Takaisin projektilistaan