Cxense Display

RAVE – Rakennusalan verkostoitumisen edistämishanke

Ajankohta

1/2012 – 12/2014

Tavoitteet ja Tulokset

Hankkeen tavoitteena oli edistää kohdealueen rakennusalan toimijoiden verkottumista, toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä.

Hankkeella pyrittiin luomaan pysyvä verkostomainen toimintatapa, joka mahdollistaisi toimijoiden oman alan tiedonvälityksen sekä osallistumisen alati kasvaviin rakennusalan projekteihin.

Hankkeen kohderyhminä olivat rakennusprojektien tilaajat, joille hanke antoi uusia toimijaorganisaatioita, sekä kohdealueen rakennusalan toimijat, joita olivat muun muassa rakennusalan mikroyritykset, suunnittelijat, materiaalintoimittajat ja viranomaistahot.

Hankkeen toimenpiteitä olivat verkostoitumisen edistäminen toimijakohtaisesti ja alueellisesti workshopeilla, joissa suoritettiin rakentamisen laatuun liittyviä mittauksia nykyaikaisilla menetelmillä ja laitteilla. Toinen päätoimenpide hankkeessa oli tiedon jakaminen nykyaikaisista laatu- ja menetelmävaatimuksista ja mahdollisuuksista.

Hyödynsaajiksi luettiin rakennusprojektien tilaajat (esim. kunnat, kaupungit, yritykset, yksityishenkilöt), rakennusalan viranomaistahot sekä mikroyritykset. Hankkeen vaikuttavuus maantieteellisesti oli kolmen-neljän seutukunnan laajuinen ja käsitti noin 60 rakennusalan toimijaa kohdealueelta.

Toiminta-alue

Siikalatva-Oulunkaari-Koillismaa

Rahoittajat

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, maaseuturahasto
Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy

Yhteyshenkilöt

Sakari Uusitalo, p. 044 703 7821
Kari Pääaho, p. 044 703 7791
Marko Jarva, p. 044 703 7864Kati Mehtomaa, p. 044 703 7876

Hankkeen verkkosivut

http://www.ravehanke.fi/