Cxense Display

RAVOK – Rakennusalan verkko-opetuksen kunnostushanke

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda uusi käytäntö rakennusalan tutkintoon johtavan koulutuksen verkko-oppimateriaalin tuottamiseen valtakunnallisena oppilaitos- ja työelämäyhteistyönä. Tuotettu materiaali on verkkoalustalla hankkeessa mukanaolijoiden käytössä maksutta. Ohessa tuotetaan myös verkko-opetusmateriaaleja valikoiduihin tutkinnon osiin hankkeen toimijaverkoston käyttöön. Uudistetun tuotantomallin ja materiaalin myötä hankkeen osatavoitteena on tukea elinikäistä oppimista mahdollistamalla opintojen suorittamista ajasta ja paikasta riippumatta. Työelämän näkökulma hankkeessa on vahva, ja yhtenä päätavoitteista on myös oppilaitos- ja työelämäverkoston yhteistyön lujittuminen ja pysyvän yhteistyöverkon ja toimintarakenteen muodostaminen.

Kohderyhmä

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat rakennusalan aikuiskoulutusta järjestävät oppilaitokset ja kouluttajat sekä rakennusalan tutkinnon suorittajat.

Toiminta

Käytännön toimintaan kuuluvat mm. oppimateriaalin tuotantomallin sopiminen, yhteisen verkko-oppimisalustan rakentaminen sekä monipuolisen, multimediaa hyödyntävän oppimateriaalin tuottaminen ja jalostaminen. Toiminnan kannalta oleellista on työelämän mukaanotto keskustelu- ja tiedotusfoorumille, jotta hankkeen tuotosten työelämälähtöisyys säilyy ja edistyy. Hankkeessa järjestetään myös työkokouksia, joiden tarkoitus on tiedottamisen lisäksi koulutus- ja työelämäverkoston tiivistäminen ja pysyvän tiedonjako/keskustelukanavan muodostaminen koko rakentamisen kentällä.

Tulokset

Pääasiallisena tuloksena on käytänne oppimateriaalin ja verkko-oppimisen järjestämisestä oppilaitos- ja työelämäyhteistyössä. Opetusmateriaalin ja opetusmenetelmien laadun ja monipuolisuuden paraneminen mahdollistaa uusien koulutusosioiden suorittamisen rakennusalan opiskelijalle, ja yhteisen verkkoalustan- ja materiaalin käyttö hyödyttää koko toimijaverkoston tiedon jakamiseen ja saavutettavuuteen liittyviä haasteita. Erityisesti muuttuvat rakennusalan määräykset, asetukset ja työmenetelmät saadaan tällä tavalla laajan verkoston saataville nopeasti. Tuloksena voidaan pitää myös työelämän ja oppilaitosverkoston lähentymistä. Rakennusalan opiskelijat voivat verkkoalustan kautta saada suoran yhteyden sekä kouluttajaan että tarvittaessa työelämän edustajaan, ja uutta oppimateriaalia luotaessa kaikkien tahojen näkökulma on tärkeä. Oppimateriaalin tuottamismalli on siirrettävissä oppilaitosten muihin tutkintoihin ja koulutuksiin. Rakennusalan aikuiskoulutuksen tuloksellisuuden parantaminen ja uusien koulutusosioiden ja koulutustuotteiden synnyn mahdollistaminen verkoston oppilaitoksissa. Tuloksena voidaan pitää myös laadun ja tasapuolisuuden edistymistä aikuiskoulutuksessa luomalla yhteinen verkko-oppimateriaalin tuotantomalli ja yhteiskäyttöön tuleva verkko-oppimisalusta ja näin ollen verkko-opetusmenetelmien ja oppimateriaalin laadun paraneminen rakennusalan aikuiskoulutuksessa.

Rahoittaja Print

Opetushallitus

Toteutusaika

1.9.2011 – 31.05.2013

Yhteyshenkilö

Marko Jarva, 044 703 7864, marko.jarva(at)oakk.fi

Kotisivu

www.raksa.eu/ravok

Takaisin projektilistaan