Cxense Display

  

Sävelet Seleviks

Ajankohta

1.11.2004 – 28.2.2007

Loppuraportin tiivistelmä

Tavoitteet

Projektin tavoitteena oli kehittää vaikeammin työllistyville, syrjäytymisvaarassa oleville alle 25-vuotiaille työttömille työnhakijoille uusia ja entistä tehokkaampia työllistymistä edistäviä toimenpiteitä. Projektin tavoitteena oli tarjota kuntouttavaa ja ohjaavaa koulutusta, yksilöllistä uraohjausta ja tukea niille nuorille työttömille, jotka tarvitsevat erityistä tukea työllistyäkseen tai sijoittuakseen koulutukseen. Tavoitteena oli luoda nuoria työttömiä aktivoiva koulutus- ja ohjausjärjestelmä, jossa keskitytään hakijoiden ammatinvalinnan selkiyttämiseen ja työelämässä tarvittavien sosiaalisten taitojen vahvistamiseen.

Projektin kohderyhmään kuuluivat

  • Alle 25-vuotiaat syrjäytymisvaarassa olevat työttömät työnhakijat, joilla ei ole ammatillista tutkintoa ja jotka tarvitsevat ohjausta ja tukea ammatinvalintaan ja urasuunnitteluun liittyen työllistyäkseen tai sijoittuakseen koulutukseen.
  • Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat, jotka tarvitsevat sosiaalista ja ammatillista kuntoutusta esimerkiksi paniikkihäiriö- tai mielenterveysongelmadiagnoosin ja –hoidon aloittamisen jälkeen.

Tavoitteena oli, että projektin aikana mukaan valitaan yhteensä 63 alle 25-vuotiasta työtöntä työnhakijaa.

Toteutus

Projekti tarjosi nuorille työttömille 5-6 kk mittaista ohjaavaa koulutusta, joka sisälsi teoriaosion ja työharjoittelun, sekä paljon yksilöllistä ohjausta koulutuksen aikana ja sen jälkeen. Projektin aikana järjestettiin kaikkiaan kuusi ohjaavaa koulutusta. Tulokset: Projektissa aloitti yhteensä 82 työtöntä nuorta, joista 35 naisia (42,7% aloittaneista naisia). Koulutuksen keskeytti henkilökohtaisista syistä yhteensä 24 nuorta (29,3% aloittaneista). Koulutuksen keskeytti ja sijoittui työhön tai koulutukseen yhteensä 11 nuorta (13,4% aloittaneista). Koulutuksen suoritti loppuun 47 nuorta (57,3% aloittaneista). Koulutuksen loppuun suorittaneista projektissaoloaikansa puitteissa yhteensä 36 nuorta sijoittui työhön, koulutukseen, työharjoitteluun, yrittäjäksi tai muualle (mm. armeija, siviilipalvelus). Tämä on yhteensä 43,9% aloittaneista ja 76,6% koulutuksen loppuun suorittaneista. Kaiken kaikkiaan projektin aikana aktiiviratkaisu löydettiin yhteensä 47 nuorelle (57,3% aloittaneista).

Laadullisia tavoitteita voidaan pitää tämän kaltaisessa projektissa numeerisia tuloksia tärkeämpinä: kun osallistujan itsetuntemus paranee, itsetunto vahvistuu, työelämä- ja koulutusvalmiudet paranevat ja sosiaaliset taidot karttuvat, voidaan ehkäistä myös osallistujan syrjäytymiskehitystä. Laadullisten tavoitteiden toteutumista on hyvin vaikea arvioida ja kuvata. Koen kuitenkin, että usea nuori on saanut uutta potkua opiskelupaikan tai työpaikan hakuun projektin ansiosta, osa jopa opikelu- tai työpaikan projektin ansiosta.

Projektin aikana luotiin ja kokeiltiin erilaisia käytäntöjä syrjäytymisuhanalaisten nuorten työttömien ohjaamiseksi koulutukseen ja työhön. Hyviksi käytännöiksi valikoitui projektin edetessä kirjava joukko isompia ja pienempiä juttuja. Näistä muutamia: pitkäkestoinen yksilövalintahaastattelu sekä mielenterveyskuntoutujille mahdollisuus haastatteluun ennen koulutukseen hakeutumista; tiivis aloitus, jotta nuoret ryhmäytyvät hyvin; etäpäivät keventämään koulutuksen teoriaosiota; mahdollisuus väliaikaiseen keskeytykseen ennen työharjoittelua tai sen aikana; nuoren mahdollisuus saada paljon yksilöohjausta jo ennen koulutusta ja erityisesti sen jälkeen.

Takaisin projektilistaan