Cxense Display

  

Tuottava

Koulutustuotteista työelämälähtöiseen palvelutarjoomaan
– TUOTTAVA 2009 – 2010

Kyseessä on hanke, joka jatkaa vuosina 2007 – 2009 käynnissä olleen Tuottava-hankkeen toimintaa. Verkostoa koordinoidaan valtakunnallisesti, mutta toimenpiteet tehdään ja vaikuttavuus syntyy kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa alueellisissa ja paikallisissa verkostoissa. Verkostoyhteistyötä tehdään myös toimiala- ja asiakaskohtaisesti.

Tavoitteet:

Tuottava-hankkeen keskeisenä tavoitteena on verkostoitumisen kautta asiakaslisäarvon tuottaminen. Käytännön osatavoitteita ovat:

  • Organisaatiokohtaisten, konseptoitujen koulutus- ja palvelutuotteiden kehittäminen asiakkaiden tarpeisiin (sisältäen sekä valtakunnallisia, alueellisia että toimialakohtaisia ratkaisuja)
  • Alueelliset erityispiirteet huomioivien palvelutarjoomien viimeistely ja vakiinnuttaminen
  • Toimiala- ja asiakaskohtaisten innovatiivisten, henkilöstön osaamista kehittävien HRD-ratkaisujen tuottaminen
  • Alueellisen koulutus- ja työelämäyhteistyön klusterointi ja konkretisointi

Alueellisen tason tavoitteena on valtakunnallisen konseptin pohjalta muodostaa pohjoissuomalainen aikuiskouluttajien klusteri, joka yhteistyössä pystyy vastaamaan alueella toimivien suurasiakkaiden tarpeisiin sekä koulutusten että muiden työelämäpalvelujen osalta. Tavoitteena on palvelutarjooman konkretisointi yhteistyössä alueella toimivan, S-ryhmään kuuluvan Osuuskauppa Arinan kanssa, huomioiden osuuskaupan kaupan sekä palvelualan liikeketjujen erityispiirteet.

Toimijat:

Tuottavassa on valtakunnan tasolla mukana 30 aikuiskoulutusorganisaatiota. Hankekoordinaattorina toimii Satu-Minna Piiroinen, Pohjois-Karjalan Aikuisopisto, PL 199, 80101 JOENSUU, p. (013) 244 2515, 050 343 9219, s-posti satu-minna.piiroinen(a)pkky.fi
Alueellisessa verkostossa ovat Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen lisäksi mukana Ammattiopisto Lappia, Lapin ammattiopisto, PSK Aikuisopisto ja Raahen Aikuiskoulutuskeskus.

Lisätietoja hankkeesta: Tiina Niemelä puh. 044 703 7739, etunimi.sukunimi@oakk.fi

Takaisin projektilistaan