Cxense Display

URAK – Uutta osaamisen arviointia rakennusalan aikuiskoulutukseen

Tavoite

URAK-hankkeen tavoitteena on kehittää osaamisen arviointia rakennusalan aikuiskoulutuksena järjestettävissä tutkinnoissa erityisesti työelämän näkökulma huomioiden. Hankkeen päätuotoksena luodaan valtakunnallinen malli oppilaitosyhteistyönä tuotettaviin näyttötutkintoaineistoihin sekä tuotetaan valittuihin rakennusalan tutkinnon osioihin näyttötutkintoaineisto. Hankkeessa tuotettu malli sekä näyttötutkintoaineistot toteutetaan tiivissä oppilaitos- ja työelämäyhteistyössä. Hankkeessa tuotetut aineistot ovat toimijoiden käytössä ilmaiseksi.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat rakennusalan tutkinnon suorittajat, tutkintosuorituksen arvioijat sekä tutkintoja järjestävät oppilaitokset.

RahoittajaPrint

Hankkeen rahoittaja on Opetushallitus, ja koordinaattorina toimii  Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:n Rakennustiimi.

Toteutusaika

1.9.2011 – 31.05.2013

Yhteyshenkilö

Marko Jarva, 044 703 7864, marko.jarva(at)oakk.fi

Kotisivu

www.raksa.eu/urak

Takaisin projektilistaan