Cxense Display

VERKOTU! 1 ja 2

Tässä hankkeessa syvennetään OAKK:n yrittäjäyhteistyötä erilaisten tapahtumien ja verkostojen kautta. VERKOTU! toimiala-päivillä yrittäjät pääsevät kuulemaan alan ajankohtaisia teemoja,  esittelemään omaa erityisosaamistaan ja  yritystään mahdollisille uusille osaajille ja yhteistyökumppaneille päivän teeman mukaisesti. Tarkoituksena on myös edistää yritysten osaamista ja rekrytointia erilaisten toimialakohtaisten Matchmaking-tapahtumien avulla, joita järjestetään säännöllisesti projektin VERKOTU! toimiala-päivien yhteydessä. Mentoririnki toimintaa laajennetaan samalla ja he pääsevät myös osallisiksi seminaareista ja muista tapahtumista, joita järjestetään yritysyhteistyön syventämiseksi mahdollisesti kumppanuuteen asti.

Hankkeen aikana kehitetään myös edelleen yrittäjyyskoulutuksen mallia aiempien hankkeiden antamien suuntaviivojen mukaisesti yhdessä uusien ja vanhojen yrittäjien kanssa. Erityisesti testataan ja kehitetään yrittäjyyskoulutukseen sopivia some-työkaluja ja kouluttamalla eri toimialojen kouluttajia käyttämään niitä. Näin voimme tarjota yrittäjille verkon kautta tapahtuvaa koulutusta toimivilla työkaluilla, jotka alentavat kouluttautumiskynnystä yrittäjälle tai hänen henkilökunnalleen.

Hankkeen tavoitteet:

  • Alueellisen elinkeinostrategian toteuttamisen tukeminen
   -Yritysten toimintaedellytysten parantaminen saamalla oikeat työntekijät ja yritykset yhteen
   -Yrittäjyyden sanoman jakaminen uusille kohderyhmille
  • Työelämäyhteistyön tiivistäminen
   -Toimialatapaamis-päivät
   -Aamupäivä ajankohtaista alalta
   -Iltapäivä opiskelijoiden rekrytoimista
   -Mentori-ringin kasvattaminen
  • Kumppanuuksien kehittäminen
   -Yhteistyökumppaniverkoston laajentaminen ja syventäminen yhteistyössä OAKK:n muiden hankkeiden kanssa
  • Pienyritysten/-yrittäjien osaamisen kehittäminen
   -Yrittäjäkoulutusmallin edelleen kehittäminen uusien ja vanhojen yrittäjäopiskelijoiden ja mentoriringin yrittäjien kanssa
  • Verkko- ja etäoppimisympäristöjen, menetelmien ja työkalujen kehittäminen
   -Kehitetään ja testataan uusia some-menetelmiä ja työkaluja yrittäjyyskoulutukseen
   -Koulutetaan OAKK:n henkilökuntaa käyttämään some-työkaluja
  • Aikaisempien TYKE-hankkeiden tulosten hyödyntäminen
   -Räätälöintiä yrityksiin ja ammattiosaajia omistajanvaihdoksiin tulosten edelleenkehittäminen VERKOTU!-projektin puitteissa

Hankkeen aikataulu:

 • Kevät 2013: Hakemus rahoittajalle
 • Kesä 2013: Rahoituspäätös
 • Syksy 2013: Toimenpiteiden käynnistys
 • Tammikuu 2014: Hankkeen väliraportti
 • Kevät 2014: Tavoitteiden mukaisten toimenpiteiden toteutus
 • Kevät 2014: Jatkohankkeen Verkotu! 2 suunnittelu ja hakemus rahoittajalle
 • Kesä 2014: Verkotu! 2 Rahoituspäätös
 • Syksy 2014: Verkotu! tavoitteiden mukaisten toimenpiteiden toteutus
 • Syksy 2014: Verkotu! hankkeelle jatkoaikahakemus ja päätös rahoittajalta
 • Tammikuu 2015: Verkotu! Hankkeen väliraportti
 • Kevät 2015: Verkotu! 1 ja Verkotu! 2 tavoitteiden mukaisten toimenpiteiden toteutus
 • Maaliskuu 2015: Verkotu! 1-hankkeen päättyminen
 • Huhtikuu 2015: Verkotu! 1-hankkeen loppuraportti
 • Syksy 2015: Verkotu! 2 tavoitteiden mukaisten toimenpiteiden toteutus
 • Joulukuu 2015: Verkotu! 2 -hankkeen päätösseminaari ja päättyminen
 • Tammikuu 2016: Verkotu! 2 -hankkeen loppuraportti

Mitä yritykset hyötyvät hankkeesta?

 • Yritysten toimintaedellytykset alueella paranevat
 • Oikeat osaajat oikeaan yritykseen
 • Koulutuksen järjestäjän palvelutarjonta täsmentyy suhteessa kysyntään
 • Yrittäjille hyvät verkostot yhteistyöhön ja rekrytointiin
 • Yrittäjän kynnys lähteä kouluttautumaan helpottuu uusien menetelmien ja työkalujen avulla
 • Yrittäjärinki
 • Mallinnus yrittäjäkoulutukseen eri toimialoilla
 • Monia liiketalouden etä- ja virtuaalipaketteja pk-yrittäjien käyttöön

Hankkeen koordinaattori:

Liiketalouskouluttaja Pia Puustjärvi, pia.puustjarvi@oakk.fi, 044 703 7760

Takaisin projektilistaan