Cxense Display

VETO-Verkko työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukena nostoalan koulutuksissa

Ajankohta

3/2015–12/2016

Tavoite

Hankkeen keskeinen tavoite on verkkopohjaisten ja työelämään liittyvien reaalimaailman oppimisympäristöjen kehittäminen niin, että ne tukevat työpaikalla tapahtuvan oppimisen sekä oppilaitosmuotoisen koulutuksen joustavaa yhdistämistä. Hankkeen aikana kartoitetaan tähän sopivia parhaita toimintatapoja sekä tehdään näiden pohjalta verkkoympäristöä sekä laitteistoja hyödyntäviä kokeiluja.

Toinen hankkeen keskeisistä tavoitteista on opiskelijan työpaikalla tapahtuvan oppimisen työpaikkaohjaajan työnkuvan sekä oppimisen tavoitteiden selkeyttäminen sen osalta, mitä työpaikalla on mahdollista oppia ja mitä jätetään opittavaksi oppilaitosmuotoiseen opiskeluun fyysisten tai verkkopohjaisten oppimisympäristöjen avulla.

Hankkeessa selvitetään myös edellytyksiä hyödyntää nostoalalla oppisopimusjärjestelmään pohjautuvaa koulutusta niin, että tutkinnon osien suorittamiseen perustuvien, lyhyiden oppisopimusten avulla nuoren työllistyminen nostoalan työtehtäviin olisi mahdollista.

Rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteuttajat

  • Työtehoseura ry (koordinaattori)
  • Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy

Yhteystiedot

Tomi Tuomela, p. 044 703 7823, tomi.tuomela(a)oakk.fi
Atte Järvelä, Työtehoseura, p. 050 387 9531, atte.jarvela(a)tts.fi

Takaisin projektilistaan