Cxense Display

Vuorotellen – Kriittinen dialogi kulttuurienvälisen osaamisen välineenä

Projektin kesto

1.6.2012–30.6.2014

Rahoittaja

Opetushallitus

Print

Toteuttajat

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK (koordinointi ja toteutus), Oulun Aikuiskoulutuskeskus OAKK, Amiedu ja Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä

Projektin tavoite ja tulokset

Tavoitteena oli edistää maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden parissa työskentelevien ammatillisten aikuiskouluttajien, ohjaajien ja arvioijien osaamista kehittämällä käytännön välineitä monikulttuuriseen osaamiseen ja pedagogiikkaan. Koulutus syvensi ja vahvisti tietämystä ja osaamista kulttuurien tuntemuksesta sekä lisää valmiuksia kulttuuriseen dialogiseen ohjaamiseen oppilaitoksissa ja työssäoppimisjaksoilla.  Hanke palveli koulutusorganisaatioita monikulttuurisen oppimisympäristön rakentamisessa ja monimuotoisuutta tukevan dialogisen oppimisprosessin luomisessa.

Koulutuksen tavoitteena oli osallistujien aktiivinen verkostoituminen eri oppilaitosten välillä sekä pedagogisten käytäntöjen ja kokemusten jakaminen. Lisäksi koulutuksessa tutustuttiin ja otettiin ohjatusti käyttöön erilaisia TVT -tekniikan ja sosiaalisen median välineitä vuorovaikutteisen oppimisympäristön luomiseksi.

Markkinointivaiheessa havaittiin koulutustarpeelle alueellisia eroja. Koulutuksen aikana ja päätteeksi koottiin osallistujilta palautetta. Palautteen mukaan koulutus on vahvistanut valmiuksia toimia kulttuurienvälisen ohjauksen tehtävissä.  Koulutus myös koettiin oikeana verkkototeutuksena ja keskustelujen tehtävänantoja pidettiin hyvinä. Antoisana pidettiin myös sitä, että osallistujia oli ympäri Suomea. Sitoutuminen monimuotoiseen verkkokoulutukseen oli myös haasteellista.

Vuorotellen –blogin selkeäkielinen materiaali on osoitteessa http://vuorotellenprojekti.wordpress.com
Kohderyhmä

Koulutushankkeen ensisijainen kohderyhmä oli palvelualojen opetushenkilöstö sisältäen sosiaali- ja terveysalan, majoitus- ja ravitsemus- ja liiketalousalan sekä puhdistuspalvelualan. Koulutus soveltui myös muille ammatillisille aloille, joissa oli tarvetta monikulttuurisuusosaamisen syventämiseen.

Yhteyshenkilö: Eija Kuha, p. 044 703 7793, eija.kuha(a)oakk.fi

Takaisin projektilistaan