Cxense Display

Yritysyhteistyöstä kumppanuuteen

Tavoitteet

Hankkeessa kehitetään verkostomainen valtakunnallinen yhteistyömalli oppilaitosten ja yritysten väliseen kumppanuuteen. Hanke kehittää samalla oppilaitosten asiakkuudenhallintaa. Sataedun koordinoimassa hankkeessa on mukana WinNova, Timali, Oulun aikuiskoulutuskeskus, Kouvolan aikuiskoulutuskeskus, Salon seudun aikuisopisto, Pohjois-Karjalan aikuisopisto ja Turun ammatti-instituutti.

1. Hankkeen tavoitteena on kehittää verkostomainen valtakunnallinen yhteistyömalli oppilaitosten ja yritysten väliseen kumppanuuteen.
a) Oppilaitosten ja yritysten välisen yhteistyön kehittyminen kumppanuudeksi
b) Yrityskohtaisten valtakunnallisten koulutus- ja kehittämisohjelmien toteuttaminen oppilaitosverkostoa hyödyntäen
c) Valtakunnallisen brändin rakentaminen

2. Oppilaitosten asiakkuudenhallinnan kehittäminen
a) Verkostossa tuotetaan ja levitetään parhaita asiakkuudenhallinnan toimintamalleja
b) Oppilaitosten asiakaslähtöisyyden kehittäminen

Tulokset

Oppilaitosverkosto solmi valtakunnallisen yhteistyöverkoston ja on valmis jatkamaan yhteistyötä tulevissa koulutusprojekteissa. Yhteistyöverkoston toimintaa pilotoitiin Attendo Oyjn kanssa.Oulun Aikuiskoulutuskeskuksessa perehdytettiin projektin aikana henkilökuntaa uuden dokumentin- ja asiakkuudenhallintajärjestelmän käyttöön.  Puhdistuspalvelualan, sosiaali- ja terveysalan, maanrakennusalan, metallialan ja tietotekniikka-alan kouluttajat jalkautuivat yrityksiin kartoittamaan osaamistarpeita henkilökohtaisten vierailujen tai työpajojen avulla.Oulun Aikuiskoulutuskeskuksessa hankkeen aikana  syvennettiin kumppanuutta Oulun kaupungin kanssa sekä laajennettiin yhteistyötä kolmatta sektoria edustavien asukastupayhdistysten kanssa kehittämällä ns. Hyvinvointiluotsi -toimintamalli. Hyvinvointiluotsi on toimiala- ja hallintorajat ylittävä toimintamalli, jossa koulutetaan oppisopimuksella pitkäaikaistyöttömistä lähihoitajia asukasyhdistysten ylläpitämille asukastuville Oulun kaupungin alueella (kts Oulun kaupunginhallitus 23/2013 18.6.2013 15:00 Pöytäkirja: http://asiakirjat.ouka.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=2244)

Lisäksi hankkeen aikana Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy aloitti Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, Liikenne-, ja Ympäristökeskuksen (POP-ELY) ja INFRA Pohjoinen ry:n kanssa yhteistyön, jonka tavoitteena on auttaa infra-alan työnantajia ja työntekijöitä siirtymään paperittomaan ja langattoman työnohjaukseen POP-ELY:n rahoittamissa hankkeissa.

Hankkeen aikana toteutettiin kolme toimialakohtaista tapahtumaa sekä suunniteltiin kaksi täydennyskoulutuskalenteria vuodelle 2014. Koulutuskalenterit sisältävät sekä lyhytkestoisia koulutuksia että tutkintotavoitteisia koulutuksia.

 Print

Toteutusaika: 1.1.2012–31.12.2013

Hankkeen rahoitusHankkeen rahoitti Opetushallitus.

Yhteystiedot: Eija Hämäläinen, p. 044 703 7899, eija.hamalainen(a)oakk.fi

Takaisin projektilistaan