Cxense Display

Monet tiedot, uudet taidot: käytännön välineitä ammatillisille aikuiskouluttajille


Monimuotoisuus ammatillisessa tutkintoprosessissa, ohjauksessa ja arvioinnissa -koulutus 

Koulutus on päättynyt. Kiitokset koulutukseen osallistuneille! Koulutuksen aikana kerättyjä tuotoksia voi käydä katsomassa osoitteessa:

http://monimuotoisuustoissajatutkinnoissa.wordpress.com/

Koulutuksen tarkoituksena on tarjota täydentävää koulutusta näyttötutkintomestareille sekä aikuiskoulutuksessa toimiville ohjaajille ja arvioijille. Tavoitteena on opetushenkilöstön ja työelämää edustavien arvioijien monimuotoisuusosaamisen vahvistaminen ja kehittäminen.

Aikuiskouluttajan ammatillisuus monimuotoistuvassa yhteiskunnassa edellyttää monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden vaatimusten tiedostamista ja taitoja toimia siten, että opiskelijoiden ja työelämän monimuotoisuus huomioidaan ja nähdään voimavarana. Laajempana tavoitteena on lisätä oppilaitosten ja työelämän mahdollisuuksia ja osaamista kohdata erilaisista taustoista tulevia opiskelijoita ja tutkinnon suorittajia. Tavoitteena on myös luoda toimiva koulutukseen osallistuvien välinen verkosto, joka tukee heidän toimintaansa tutkintoprosessissa ja laajemmin työelämässä.

Koulutuksen sisältönä mm:

• henkilökohtaistaminen
• monimuotoisuuden huomioiminen arvioinneissa
• henkilökohtaisen suunnitelman ja itsearvioinnin ohjaaminen
• työelämän kokemuksia
• opiskelijoiden näkökulmia
• asiantuntijapuheenvuoroja

Koulutus toteutetaan neljän aikuiskoulutusorganisaation (TAKK Tampere, Amiedu Helsinki, PKKY Pohjois-karjala ja OAKK Oulu) yhteistyönä, jolloin koulutukseen osallistujilla on mahdollisuus verkostoitua muiden Suomessa näyttötutkintojen parissa toimivien kanssa. Koulutukset tekevät yhteistyötä keskenään, ja niissä käytetään mm. case-tapauksia sekä vierailevia asiantuntijoita eri puolilta Suomea.

Laajuus

Koulutuksen laajuus on 5 opintopistettä.

Kohderyhmä

Ensisijaisesti näyttötutkintojen parissa toimivat kouluttajat ja työpaikkaohjaajat sekä muut aiheesta kiinnostuneet. Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen toteuttamaan koulutukseen mahtuu mukaan 20 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutuspaikka

Oulun Aikuiskoulutuskeskus, Nahkatehtaankatu 2, Oulu.

Toteutus

Koulutus toteutetaan 25.1. – 22.5.2013. Aloituspäivä on lähipäivä (Oulussa).  Muu opetus verkko-opintoina Moodle-oppimisalustaa hyödyntäen. Pitkänmatkalaiset voivat osallistua lähipäivään halutessaan verkon välityksellä.

Hanke on valtakunnallinen ja sitä koordinoi Tampereen Aikuiskoulutuskeskus. Koulutuksen toteuttajina ovat Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Tampereella, Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oulussa, Pohjois-Karjalan Aikuisopisto Joensuussa ja Amiedu Helsingissä.

Rahoitus

Opetushallitus

Print

Lisätiedot:

Maria Mannermaa p. 044 703 7840

sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@oakk.fi

Lisätietoja myös http://tiedottaidot.wordpress.com/

Takaisin projektilistaan