Cxense Display

  

Monet tiedot, uudet taidot: Eurooppalainen viitekehys käytännön työssä (OPH:n henkilöstökoulutus)

 

Koulutuksen tarkoitus

Koulutuksen tarkoituksena on avata eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvaukset ja arviointikriteeristö käsitteelliseltä tasolta arkipäivän konkreettisten toimintojen tasolle avuksi S2-opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Koulutuksen toteutus ja keskeiset sisällöt

Projektin aikana koulutus järjestetään kahdesti, ensimmäisen kerran keväällä 2012 ja uudelleen keväällä 2013. Koulutuksen aikana tutustutaan eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoihin ja viitekehyksen käyttöön opetustyön suunnittelussa, oppimateriaalien laadinnassa ja kielitaidon arvioinnissa. Koulutus sisältää 4 lähiopetuspäivää ja oppimistehtäviä etä- ja verkkotyöskentelynä. Etätyöskentelyalustana on Moodle, jonka käyttöön osallistujat opastetaan ensimmäisenä lähipäivänä.

Lähipäivien aikana käydään läpi viitekehyksen keskeiset pääkohdat puhumis- ja kirjoittamistaitojen, luetun- ja kuullunymmärtämistaitojen sekä arvioinnin osalta. Huomion kohteena ovat erityisesti kotoutumiskoulutuksen taitotasot A1 – B1. Osallistujat luovat yhteisesti keskustelemalla ja neuvottelemalla omaa osaamistaan hyödyntäen näkemyksen siitä, mitä eri taitotasokuvaukset tarkoittavat käytännössä ja millaista tuotosta tai millaisissa tilanteissa selviämistä eri taitotasoilla vaaditaan. Keskeisenä osana koulutusta ovat menetelmät ja sisällöt, joiden avulla kouluttajat voivat ohjata S2-oppijoita toiminnalliseen kielitaitoon.

Lähipäivien välisillä etätyöskentelyjaksoilla laaditaan erilaisiin kielenkäyttötilanteisiin liittyviä funktionaalisia suomen kielen harjoituksia eri taitotasoille ja suunnitellaan toiminnallisia opintokokonaisuuksia eri aihepiireistä. Laaditut materiaalit jäävät koulutuksen lopussa kaikkien kurssin osallistujien käyttöön.

Laajuus

Koulutuksen laajuus on 5 opintopistettä.

Kohderyhmä

Aikuisia maahanmuuttajia opettavat tai ohjaavat opettajat

Osallistumismaksu

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja osallistujille maksutonta.

Print

Hankkeen toteutus

Hanke on valtakunnallinen ja sitä koordinoi Tampereen Aikuiskoulutuskeskus. Koulutuksen toteuttajina ovat Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Tampereella, Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oulussa, Pohjois-Karjalan Aikuisopisto Joensuussa ja Axxell Helsingissä.

Lisätiedot

Sanna Matikainen, p. 044 703 7796
Raija Matikainen, p. 044 703 7802
sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@oakk.fi

Takaisin projektilistaan