• Olet tässä:
  • Etusivu
  • Tasa-arvo toteutuu opiskelussa

Tasa-arvo toteutuu opiskelussa

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn tuloksia

Toteutimme elokuussa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn pitkäkestoisessa ammatillisessa koulutuksessa oleville opiskelijoillemme. Aihe kiinnosti ilahduttavasti, sillä kysely lähetettiin 724 opiskelijalle, joista vastasi 153. Vastausprosentiksi muodostui 21 %. Vastaajista 52 % oli naisia ja 48 % miehiä. Kiitos kaikille vastaajille arvokkaista mielipiteistänne!

Kysyimme opiskelijoittemme mielipiteitä siitä, miten heidän mielestään naisten ja miesten välinen tasa-arvo toteutuu oppilaitoksessamme sekä ovatko opiskelijat kokeneet tai havainneet syrjintää tai häirintää.

Vastaajien mielestä naisten ja miesten välinen tasa-arvo toteutuu:

tasa-arvotutkimus2014_taulukko1

Opiskelijoita pyydettiin myös arvioimaan, asettavatko kouluttajat naiset ja miehet samaan asemaan seuraavissa asioissa:

tasa-arvotutkimus2014_taulukko2_uusi

Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan yleisesti naisten ja miesten asemaa oppilaitoksessamme. Vastaajista 87 % koki, että naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia, 6 % koki, että naisten asema on jonkin verran parempi kuin miesten ja 5 %, että miesten asema on jonkin verran parempi kuin naisten.

Yhdenvertaisuuteen liittyen kysyimme, ovatko opiskelijamme kokeneet syrjintää seuraavien asioiden vuoksi:

tasa-arvotutkimus2014_taulukko3

Lisäksi kysyimme, onko vastaaja kokenut sukupuolista häirintää tai ahdistelua, johon 97 % vastasi kieltävästi.

Kaiken kaikkiaan opiskelijamme näyttävät kokevan, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat oppilaitoksessamme erinomaisesti.

Oppilaitoksemme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä käy vielä lävitse vapaita palautteita ja miettii tarvittavia toimenpiteitä. Kovin suuria kehittämistarpeita ei yllä mainitun kyselyn perusteella näytä opiskelijoittemme mielestä olevan. Tavoitteenamme on silti lisätä sekä henkilökunnan että opiskelijoitten tietoisuutta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista, ja kuinka jokainen voi niitä omalla toiminnallaan edistää.