• Olet tässä:
 • Etusivu
 • Tavoitteena kansainväliset markkinat?

Tavoitteena kansainväliset markkinat?

Kehitä ja vahvista kanssamme yrityksesi osaamista kansainvälisessä kaupassa!

Mitä yrityksesi saa?

 • Yrityksesi saa maksutta ulkomaankaupan erikoisammattitutkinnon suorittajan vaativiin markkinoinnin tehtäviin 3 kuukauden ajalle alkaen tammikuun 2015 lopusta.
 • Saat opiskelijan kautta yhteyden monipuoliseen asiantuntijaverkostoon.
 • Tutkinnon suorittajilla on laaja-alainen työkokemus ja sujuva kielitaito.
 • Tutkinnon suorittajat ovat korkeasti koulutettuja kaupallisen ja/tai teknisen alan ammattilaisia.
 • Tutkinnon suorittajalla on osaamista mm. seuraavilla aloilla: kansainvälinen toimintaympäristö, uusasiakashankinta, tekninen myynti, kansainvälinen hankinta, asiakkuuksien hallinta, B2C- ja B2B-myynti ja -markkinointi.

Mitä hyötyä yrityksellesi?

 • Tutkinnonsuorittaja kehittää yrityksenne kansainvälistä liiketoimintaa käytännönläheisesti.
 • Työn tuloksena esimerkiksi: tuote ja palvelu tuotteistetaan myyntikuntoon, arvioidaan tilaus- ja toimitusketjua, analysoidaan myynti- ja jakelukanavia, kehitetään sähköistä markkinointia, osallistutaan brändin hallintaan, verkostoidutaan kansainvälisen kaupan ammattilaisten kanssa.
 • Koulutus mahdollistaa myös riskittömän tavan rekrytoida ammattilainen yritykseesi työssäoppimisen päätteeksi.
 • Opiskelijoiden 3 kuukauden työssäolojakso on yrityksellenne maksuton.

Yrityksen rooli ja velvoitteet yhteistyössä

 • Näyttötutkinnon suorittaminen edellyttää, että opiskelija pystyy osallistumaan vaativiin ja moni-puolisiin kansainvälisen markkinoinnin asiantun-tijatehtäviin, kuten: messuprojektin suunnittelu ja organisointi, tuotelanseeraus, partneriverkoston laajentaminen, vientitoiminnan kehittäminen, markkinatutkimukset, osallistumista kauppasopimuksen laati-miseen ja toteuttamiseen.
 • Yritykseltä edellytetään osallistumista opiskelijan ohjaamiseen ja arviointiin.
 • Yritys järjestää työssäoppijalle työskentelytilan sekä tarvittavat laitteet ja ohjelmistot.

Mikä on ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto?

 • Opiskelijan tavoitteena on suorittaa Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinnon kansainvälisen markkinoinnin osaamisalasta.
 • Käytännönläheinen oppiminen työn kautta.
 • Koulutuksen kesto on 160 päivää 1.9.2014–28.4.2015.
 • Työssäolojakso yrityksessä on 54 päivää tai 378 tuntia ajalla 27.1.2015–23.4.2015.
 • Koulutus on työvoimakoulutusta, jota rahoittaa ELY-keskus.

Tiedustelut ja yhteydenotot

Ota yhteyttä! Käy esittelemässä meille yrityksesi sekä kerro kiinnostuksestasi tarjota työssäoppimispaikka opiskelijoillemme.

Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy
Liiketalouden kouluttaja Minna Korhonen, MBA, p. 044 703 7735 tai minna.korhonen(a)oakk.fi