Tuloksellista kouluttamista

Toimintavuosi 2013 oli OAKK:ssa tuloksellinen monella tapaa. Haastavasta taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta tilanteesta huolimatta organisaatio onnistui keventämään kustannusrakennettaan tehden voitollisen tuloksen. Koulutustoiminta on edelleen laadukasta ja OAKK:n maine kouluttajana hyvä. Opetushallituksen tulosrahoituksessa OAKK ylsi jälleen kärkeen. Toimintavuonna nuoriin aikuisiin ja heidän työllistymismahdollisuuksiin keskityttiin muun muassa nuorten aikuisten osaamisohjelman kautta.

Vuonna 2013 liikevaihtoa OAKK:lle kertyi 16,5 miljoonaa euroa. Liikevaihto oli hieman pienempi edelliseen vuoteen verrattuna, mutta vuoden 2012 tappiollisen tuloksen jälkeen tulos oli nyt 41,9 tuhatta euroa voitollinen. Merkittävää oli kustannusrakenteen hyvin onnistunut keventäminen. Kulujen kasvuvauhti on nyt alhaisin 10 vuoteen.

Opiskelijatyöpäiviä kertyi 292 360, mikä oli 2,3 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Opiskelijamäärä 6 164 oli 15,9 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Eniten lisäystä opiskelijatyöpäivissä tapahtui kiinteistö- ja talotekniikan, rakennuksen, ohjauspalveluiden, maarakennuksen sekä ajoneuvo- ja kuljetustekniikan aloilla.

Toimintavuonna suoritettiin 701 tutkintoa ja 251 tutkinnon osaa edellisvuoden lukujen ollessa 745 tutkintoa ja 301 tutkinnon osaa. Eniten suoritettiin sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa, yhteensä 205, joka oli huomattavasti enemmän kuin edellisen vuoden 142 tutkintoa. Ammattitutkinnoista suosituimpia olivat talonrakennusalan ammattitutkinto ja hierojan ammattitutkinto. OAKK:n koulutusaloihin ja näyttötutkintomahdollisuuksiin voit tutustua täältä.

Tulosrahoituksen kärjessä

Tänäkin vuonna OAKK ylsi ensimmäiseksi Opetushallituksen tulosrahoituksessa. Tuloksellisuutta ja koulutusten järjestäjien valtakunnallista sijoittumista tarkasteltiin mittaamalla koulutuksen vaikuttavuutta ja henkilöstöä. Vaikuttavuutta mitattiin valmistuneiden opiskelijoiden sijoittumisena työelämään tai jatko-opintoihin sekä opintojen keskeyttämisten ja tutkintojen suorittamisten avulla. Henkilöstön osalta on tarkasteltu opettajien kelpoisuutta ja henkilöstön kehittämistä, eli opettajien osaamisen uudistamiseen käytetyn rahoituksen osuutta.

Vuoden aikuisopiskelija ja -kouluttaja palkittiin

Elokuussa valitsimme OAKK:n vuoden aikuisopiskelijan ja Vuoden kouluttajat pitkän tauon jälkeen. Valinta kytkeytyi valtakunnalliseen Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen viikkoon. Vuoden aikuisopiskelijaksi valittiin Reijo Ukkola, joka suoritti hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinnon. Vuoden aikuisopiskelijan valinnassa kriteereinä olivat elinikäisen oppimisen avaintaidot. Vuoden kouluttajan valinnassa kriteereinä olivat saadut opiskelijapalautteet, työelämäyhteyksien kehittäminen, oman ammattitaidon kehittäminen ja  työyhteisötaidot. Vuoden kouluttajia valitsimme kolme. He kaikki edustavat erilaisia vahvuusalueita, jotka ovat yhtä tärkeitä OAKK:n menestymiselle.

Uusia koulutuksia

Vuonna 2013 OAKK laajensi monipuolista koulutusvalikoimaansa entisestään. Matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla käynnistettiin ensimmäistä kertaa baarimestarin erikoisammattitutkinto. Tutkinto antaa valmiuden esitellä, suositella, valmistaa ja tarjoilla kotimaisia ja kansainvälisiä juomasekoituksia eri palvelutilanteissa sekä valmiuden toimia vaativissa esimiestehtävissä.

Tekniikan ja liikenteen alalla koulutustarjonta laajeni KNX–järjestelmien koulutuksella. Koulutus suunniteltiin henkilöille, jotka työskentevät sähköisen talotekniikan opetustehtävissä. Koulutuksen sisältö keskittyi KNX–järjestelmän yleisesittelyyn ja standardointiin, järjestelmäkomponentteihin ja tekniseen toteutukseen. Lisäksi koulutuksessa tarkasteltiin järjestelmien asennusta, käyttöönottoa sekä dokumentointia.