Projekti- ja hanketoiminta

TOKI-projektin yhteistyökumppaneita

Projektitoiminnalla kehitämme ja kehitymme asiakkaidemme hyväksi työelämäläheisesti ja ennakoivasti. Lähtökohtana ovat sekä organisaation omat että työelämän tarpeet. Projektitoiminta mahdollistaa myös uusien verkostojen luomisen ja mukana olemisen alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti yhteistyössä muiden oppilaitosten, työyhteisöjen sekä järjestöjen kanssa. Vuonna 2014 käynnissä oli 24 projektia, joilla kehitimme työelämää, oppimisen ja ohjauksen palveluita ja yksilöiden osaamista.

Työelämän kehittäminen

EU-rahoitteiset hankkeet (rahoittaja suluissa):

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävähankkeet (rahoittaja suluissa):

Opetuksen ja ohjauksen kehittäminen

EU-rahoitteiset hankkeet (rahoittaja suluissa):

Opetushallituksen rahoittamat hankkeet:

Muut hankkeet (rahoittaja suluissa):


Laadun kehittäminen (rahoittaja suluissa):

Kansainväliset hankkeet (rahoittaja suluissa):

Muut hankkeet (rahoittaja suluissa):