Elämän valttikortteja nuorille

Rehtori Susanna Maunu

Yksi vuoden 2014 merkkipäivistä oli 7.2.2014, jolloin julkaisimme OAKK:n uuden visuaalisen ilmeen ja internet-sivut. Kova uurastus palkittiin, ja olemme saaneet kovasti kiitosta uudistuneesta ilmeestä. Saadun palautteen pohjalta jatkamme esimerkiksi internet-sivujemme kehittämistä niin, että ne palvelevat asiakkaitamme yhä paremmin.

Uusi ilme innosti meitä kokeilemaan aiempaa rohkeammin myös uusia viestintäkanavia. Lanseerasimme Elämän valttikortti -kampanjan, jonka tehtävänä oli tavoittaa nuorten aikuisten osaamisohjelmaan kuuluvia 20–29 -vuotiaita nuoria. Elämän valttikortti -kampanjan myötä olimme näkyvästi mukana niin sosiaalisessa mediassa kuin feissaajien muodossa erilaisissa tapahtumissakin. Kampanja onnistui: syksyllä 2014 yli sata nuorten aikuisten osaamisohjelmaan kuuluvaa nuorta aloitti opintonsa eri ammatteihin.

Laatu on sovitun toteuttamista

Valtakunnallisella tasolla vuonna 2014 kohistiin tulossa olevista lakiesityksistä, jotka koskisivat ammatillisen toisen asteen koulutuksen järjestämistä ja rahoitusta. OAKK oli mukana useissa työryhmissä ja yhteistyöverkostoissa. Näissä yhteyksissä pyrimme vaikuttamaan esityksiin ja rakentamaan niitä omalta osaltamme eteenpäin asiantuntijuutemme näkökulmasta. Syksyllä lakiesitykset viimein saatiin. Vuoden 2015 alku ei kuitenkaan ollut lakiesityksille otollista aikaa, joten ne jäivät ilman lain voimaa.

Toimintaa on kuitenkin jo lähdetty kehittämään lakiesitysten pohjalta. Ensimmäisenä on Opetushallituksen laatukriteeristön pohjalta tehtävä itsearviointi. Itsearviointiin valmistautuminen alkoi jo vuoden 2014 lopulla kiihtyen sitä mukaa, mitä lähemmäs vuodenvaihdetta päästiin. Toteuttaminen tapahtui tammi-helmikuun 2015 aikana. Minua ilahdutti todeta, että oppilaitosten välisissä laatuhankkeissa ja -verkostoissa oli käsinkosketeltava tekemisen meininki ja halu saada valmista aikaan!

Yksi merkittävä laatutyön etappi saavutettiin keväällä, kun metallitiimillemme myönnettiin teräsrakentamisen CE-merkintä maamme ensimmäisten oppilaitosten joukossa! Laatutyö on siis arjen työtä: tavoitteiden asettamista, sovittujen ja dokumentoitujen tapojen toteuttamista käytännössä ja jatkuvaa parantamista. Näin toimien pääsemme toivottuun tulokseen.

Syksyllä valitsimme perinteisesti vuoden aikuisopiskelijan, vuoden aikuiskouluttajan ja vuoden OAKK:laisen. Vuoden aikuisopiskelijaksi valittiin Ari Kauranen, joka opiskelee meillä hierojan erikoisammattitutkintoa. Vuoden aikuiskouluttajaksi valittiin kouluttaja Paula Helakari ja vuoden OAKK:laiseksi koulutuskoordinaattori Senja Perttunen.

Tuloksellista toimintaa ja kehittämistä

Tuloksellisia olimme myös taloudellisin mittarein mitattuna. OAKK-konsernin tulos 31.12.2014 oli 793 tuhatta euroa voitollinen. Liikevaihtoa kertyi 18,2 miljoonaa euroa, joka on 10 % enemmän kuin vuonna 2013. Kulujen kasvuvauhti pysyi hallinnassa. Tästä lämpimät kiitokset koko henkilökunnalle: ilman teidän upeaa panostanne tähän ei olisi päästy!

Tuloksellisuutta tuo myös toimintojen kehittäminen. Yksi vuoden 2014 isoimpia muutoksia organisaatiossamme oli ePalvelujen roolin muuttuminen perinteisestä koulutustiimistä aiempaa enemmän palvelutiimiksi. Jatkossa ePalvelut kehittää sisäisiä järjestelmiämme ja auttaa henkilökuntaamme hyödyntämään sähköisiä työkaluja työssään yhä tehokkaammin.

Koko talon laajuinen koulutussihteeritoiminta aloitettiin syksyllä 2014. Vuodenvaihteessa jokainen koulutustiimi sai myös oman uraohjaajansa. Muutos on tervetullut, sillä tiimin oma uraohjaaja on tärkeä työpari ammatilliselle kouluttajalle. Näin voimme tarjota opiskelijoillemme yhä kokonaisvaltaisempaa ohjausta ja neuvontaa.

Uskalla, ole rohkea ja menesty!

Vuosi 2015 tulee olemaan mielenkiintoinen, tarkastelipa sitä mistä näkökulmasta tahansa. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestämiseen ja rahoitukseen liittyvät lakiesitykset eivät saaneet toteutuslupaa eduskunnalta. OAKK valmistautuu nuorten aikuisten osaamisohjelman toteutuksen lisäksi myös aikuisten osaamisperustan vahvistaminen -ohjelman toteutukseen; ohjelman, jonka kohderyhmänä ovat 30–50 -vuotiaat, vailla toisen asteen koulutusta olevat henkilöt.

Yhteiskunta myllertää ympärillämme. OAKK haluaa jatkossakin olla mukana rakentamassa menestystarinoita niin yritysten kuin yksilöiden kanssa. Monia menestystarinoita olemme saaneet yhdessä eri sidosryhmiemme kanssa luoda, ja tämän arvokkaan yhteistyön eteen tulemme jatkossakin tekemään töitä. Uskallus ja rohkeus kuuluvat menestyksen reseptiin!

Teksti: Susanna Maunu  |  Kuva: Laboratorio Uleåborg