Tuloksellista kouluttamista

uusi_tuloksellista kouluttamista valmis

Ammatillinen aikuiskoulutus on jälleen muutosten edessä. Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama työvoimakoulutus on vähentynyt, ja hallitus on uudistamassa ammatillisen toisen asteen koulutuksen rakenteita. Se tarkoittaa aikuiskoulutukselle toisaalta haasteita, toisaalta uusia mahdollisuuksia. Oulun Aikuiskoulutuskeskus uudisti organisaatiotaan loppuvuonna 2015 vastatakseen paremmin toimintaympäristön muutokseen. Haasteista huolimatta OAKK:n toiminta oli laadukasta. Vuosi alkoi valtakunnallisella ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnilla, jonka tulokset antoivat vahvaa uskoa siihen, että pitkäaikainen kehittäminen on tuottanut tulosta. Tuoreen pro gradu -tutkimuksen mukaan OAKK myös nauttii hyvästä maineesta opiskelijoidensa keskuudessa.

Edelleen tuhannet aikuiset päivittävät osaamistaan työelämän tarpeita vastaavaksi OAKK:n koulutuksissa. Oppilaitoksen toimintaa ohjaavat yhtäältä Oulun kaupunginvaltuuston asettamat tavoitteet, toisaalta jatkuvassa muutoksessa oleva työ- ja elinkeinoelämä. Koulutus- ja tutkintotoiminta -sivun alle on kerätty erilaisia onnistumisen esimerkkejä.

Lyhyt katsaus vuoden tunnuslukuihin

Vuonna 2015 opiskelijatyöpäiviä kertyi 297 060, mikä oli 6,9 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Opiskelijamäärä väheni 13,5 % vuodesta 2014 ja oli 5451. Opiskelijoiden keski-ikä oli 35 vuotta.

Toimintavuonna suoritettiin 588 tutkintoa ja 349 tutkinnon osaa edellisvuoden lukujen ollessa 686 tutkintoa ja 339 tutkinnon osaa. Eniten valmistui sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneita (yhteensä 111), vielä edellisvuonna saman perustutkinnon kanssa oppilaitoksesta poistui 144 opiskelijaa. Ammattitutkinnoista suosituin oli vartijan ammattitutkinto (51 ammattitutkintoa). Erikoisammattitutkinnoista suosituimpia olivat hierojan erikoisammattitutkinto sekä majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto. Molempia suoritettiin kahdeksan.

Eniten yksittäisiä tutkinnonosia suoritettiin rakennusalalla, jossa yhteensä 101 ihmistä teki talonrakennusalan ammattitutkintoon liittyvän tutkinnon osan. Ensimmäistä kertaa OAKK:ssa suoritettiin hierojan erikoisammattitutkintoja, hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto ja kylmäasentajan ammattitutkintoja. Opetushallituksen uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset tulivat voimaan 1. elokuuta 2015. Opetushallitus muokkasi perusteita ammatillista perus- ja aikuiskoulutusta koskevien säädösmuutosten takia.

Vuoden tunnuslukuja analysoidaan tarkemmin Tulokset ja OAKK kehittyy -otsikoiden alla. OAKK:n koulutusaloihin ja näyttötutkintomahdollisuuksiin voit tutustua OAKK:n www-sivuilla.

Juhlavuosi täynnä tunnelmaa

2015 oli Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:n juhlavuosi, kun oppilaitos täytti 45 vuotta. Hiljalleen keski-ikäistyvä OAKK vietti syntymäpäiviään työn ja juhlan merkeissä. Juhlavuonna haluttiin muistaa erityisesti sidosryhmiä ja omaa henkilökuntaa.

Sidosryhmät kutsuttiin ravintola Nallikariin 1. lokakuuta viettämään Myötätuulessa-tapahtumaa. Tapahtumassa oli tarjolla virkistystä, verkostoitumista ja uusia tuulia. Tapahtuman puhujat Vesa Tornberg Laturi Corporationista, Mia Siltala Pipe Life Finlandista ja Kari Vimpari JMC Enginestä valottivat näkökulmia markkinointiin, osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin yrityksissä. Lisäksi musiikkitoimittaja Jake Nyman kertoi musiikin menestystarinoita 45 vuoden ajalta. Pääministeri Juha Sipilä muisti OAKK:ta videotervehdyksellä. Tapahtuman osallistumismaksut lahjoitettiin hyväntekeväisyyteen Oulun seudun Mielenterveysseura ry:lle.

OAKK:n oma henkilökunta juhli työnantajaansa 20. marraskuuta Uudella Seurahuoneella. Ohjelmassa oli muun muassa tanssia, stand up -komiikkaa ja musiikkia. 20-vuotisen uran ammatillisen koulutuksen parissa tehneet palkittiin Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n kultaisella ansioristillä.

koulutus-ja-tutkinto-juhlakuva

AMKE ry:n ansioristin saivat (vasemmalta) Eino Ervasti, Antti Juujärvi, Kirsi-Maaria Rantanen, Jouko Aspegren, Juha Janhunen, Eero Pentti, Marja Keväjärvi ja Pekka Pääkkönen sekä kuvasta puuttuvat Ari Kampman, Päivi Korhonen ja Sirkku Mäkivuoti.

Henkilökunnan mukana juhlimassa nähtiin myös sillanrakentajia ja tarinankertojia (kuva oikealla): asiakkuuspäällikkö Eija Hämäläinen (vasemmalla), Sillanrakentaja-projektin työntekijät Paula Pisano (keskellä) ja Tiiu Honkala (oikealla) sekä viestintäsuunnittelijat Elina Aronen-Raappana (toinen vasemmalta) ja Heli Perkkiö (toinen oikealta).

Juhlien lisäksi OAKK juhlisti merkkivuottaan kahdella juhlaliitteellä, jotka ilmestyivät Oulu-lehden välissä. Ensimmäinen liite ilmestyi 20. toukokuuta ja toinen 19. elokuuta. Liitteissä käytiin läpi OAKK:n historiaa ja nykytoimintaa. Tiesitkö esimerkiksi, että maarakennusala on ollut OAKK:n koulutustarjonnassa alusta lähtien? Tai että ensimmäiset todistukset ojennettiin ohutlevyseppäkurssin suorittaneille 1971? Tai että maahanmuuttajakoulutus alkoi OAKK:ssa syksyllä 1989, jolloin Oulun ja Muhoksen ensimmäiset pakolaiset saapuivat Etelä-Vietnamista? Tai muistatko ruoka- ja viinitapahtuma Weindorf-festivaalin, jonka OAKK järjesti kolme kertaa 1990-luvun puolivälissä?

Juhlavuoden aikana oli käynnissä myös valokuvakisa, jossa etsittiin 45-aiheisia kuvia. Aihepiiri innoittikin osallistujia kuvaamaan esimerkiksi, vinyylisinkkua, jonka pyörimisnopeus on 45 kierrosta minuutissa, jääpallo-ottelua, jonka erän pituus on 45 minuuttia sekä kauppakassia, jonka tekemiseen menee 45 kahvipakettia. Oppilaitoksessa järjestettiin avoimet ovet 18. helmikuuta ja 21. syyskuuta. Avoimet ovet houkuttelivat paikalle runsaasti osallistujia, jotka saivat kokeilla erilaisilla rastipisteillä, miten eri alojen opiskelijat käytännössä opiskelevat OAKK:ssa.

Näiden lisäksi OAKK:n omassa kahvilassa Villa Hannalassa järjestettiin venetsialaiset ja joulutori – molemmat ensimmäistä kertaa OAKK:n historiassa. Venetsialaisia vietettiin elokuun pimenevässä illassa 29. elokuuta. Kesäkausi päätettiin perinteisin venetsialaismenoin valon ja tulen leikkiin. Ohjelmassa oli muun muassa tanssinopetusta sekä tulishow (kuva alhaalla vasemmalla). Joulutori puolestaan päätti OAKK:n juhlavuoden 11.–12. joulukuuta. Paikalla oli Pohjois-Pohjanmaan käsityöyrittäjiä ja OAKK:n opiskelijoita myymässä valmistamiaan tuotteita (kuva alhaalla oikealla). Joulutontut leikittivät lapsia ja joulumuori vieraili ihailemassa Hannalan jouluilmettä.

koulutus-ja-tutkinto-venetsialaiset-ja-joulutori-valmis

Vuoden aikuisopiskelija, kouluttaja ja OAKK:lainen 2015

Vuoden aikuisopiskelijaksi valittiin Tarja Aspegren (koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto). Tarja on vaihtanut alaansa rohkeasti kaupalliselta alalta erityislasten ja -nuorten ohjaamisen pariin. Hän on selviytynyt opinnoistaan erinomaisesti henkilökohtaista opiskeluohjelmaansa noudattaen. Tarja on sitkeä opiskelija, jonka teoreettinen ja käytännöllinen osaaminen opinnoissa yhdistyvät hienolla tavalla. Ryhmässä hän on toisia tukeva, auttava ja asiantunteva henkilö. Hän on saanut myös työelämästä upeita palautteita.

Vuoden aikuiskouluttaja on Kari Hihnala (maarakennusala). Kari saa kiitosta opiskelijoilta ja tartuttaa positiivisen oppimisen innostuksen. Hän jakaa ja ylläpitää omaa osaamistaan sekä haluaa kehittää koulutusten toteutustapaa.  Työelämäkumppanit arvostavat hänen luotettavuuttaan ja kykyään tuoda esille monipuolisia yhteistyömahdollisuuksia OAKK:n kanssa.  Kari on kouluttanut OAKK:ssa maarakennusalalla jo 35 vuotta. Hän on erittäin sitoutunut työhönsä. Hän on saanut erinomaisia palautteita, kuten kouluttajan asiantuntemuksesta keskiarvon 4.6, arviointiasteikolla 1-5.

Vuoden OAKK:lainen on Ulla Pirkola (ravintola Killingin kokki). Ulla Pirkola on loistava asiakaspalvelija, joka tekee tärkeää työtä rauhallisesti ja itseään korostamatta. Hänellä on haastava tehtävä miellyttää noin sataa päivittäistä ruokailijaa, joilla kaikilla on omat mieltymyksensä. Ulla kuuntelee asiakkaiden toiveita, auttaa työkavereita ja tekee joka päivä työnsä parhaalla mahdollisella tavalla. Kestävän kehityksen hengessä Ulla on pyöräillyt kesät ja talvet pitkät työmatkansa. Ulla on ravintola Killingin hymyilevä tehopakkaus!

Valitut palkittiin Oulun Aikuiskoulutuskeskuksessa avoimien ovien päivänä 21. syyskuuta.

Arjen aherrusta

Vuosi 2015 ei suinkaan ollut pelkkää juhlaa ja erikoistilaisuuksia, vaan myös perustoiminnassa koettiin useita onnistumisen elämyksiä. Esimerkiksi Nuorten aikuisten osaamisohjelma (NAO) tuotti tuloksia. Ohjelmaan kuulunut lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkintoon valmistava koulutus sai huomiota valtakunnallisellakin tasolla, kun kouluttajat Paula Helakari ja Marja Keväjärvi kävivät Opetushallituksen seminaarissa kertomassa työstään ja koulutuksesta. Valmistuneista lähes kaikki työllistyivät heti koulutuksen päätyttyä.

Erinomaisia tuloksia saatiin myös esimerkiksi hotelli-, ravintola- ja catering-alalla järjestetyssä Vaihtopenkiltä pelikentälle -työvoimakoulutuksessa, jonka tavoitteena oli tutustuttaa opiskelijoita alalle ja toimia ponnahduslautana alan opintoihin tai työelämään. Koulutuksen Opal-palautteiden keskiarvoksi muodostui huima 4.8 arviointiasteikolla 1–5.

Myös esimerkiksi maahanmuuttajien avoimen ammattiopiston opiskelijat antoivat erittäin positiivista palautetta. Koulutuksen loppuun asti vieneistä kaikki saivat suoritettua tutkinnon osan ja yksi opiskelija suoritti peräti viisi tutkinnon osaa. Osa opiskelijoista siirtyi jo kesken koulutuksen opiskelemaan koko tutkintoa. Myös kotoutumiskoulutus toimi hyvänä ponnahduslautana.

Yhteistyötä tehtiin useiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Esimerkiksi Virpiniemen liikuntaopiston kanssa kehitettiin uusia koulutustuotteita ja hyvinvoinnin palveluita kotimaassa ja ulkomailla. Myös asiantuntijapalveluina tarjotut työnohjaus sekä tiimi- ja työyhteisövalmennukset herättivät kiinnostusta. Lisää projekteista täällä.

Teksti: Tuomo Polo | Kuvat: Laboratorio Uleåborg, Heli Perkkiö ja OAKK