OAKK:n upea juhlavuosi

Vuosi 2015 oli upea OAKK:n 45. juhlavuosi. OAKK:n näkyvyys mediassa oli tavanomaista suurempaa, ja myös tapahtumiin panostettiin tavallista enemmän. Koko henkilökunnan juhla Uudella Seurahuoneella ja Villa Hannalan joulutori viimeisimpinä tapahtumina siivittivät upeasti juhlavuoden finaaliin.

Ihan pelkäksi juhlinnaksi vuosi ei kuitenkaan mennyt, sillä töitäkin tehtiin. Esimerkiksi Nuorten aikuisten osaamisohjelmassa (NAO) ja Aikuisten osaamisperustan vahvistamisessa pääsimme seuraavalle tasolle, ja meiltä löytyi vuoden aikana jo monta onnistumisen tarinaa. Avoimet ovet -tapahtumia järjestettiin niin keväällä kuin syksylläkin, ja molempiin riitti kävijöitä.

Vuosi 2015 oli myös laadun vuosi. Alkuvuodesta paneuduimme henkilökunnan, opiskelijoiden ja muiden ulkopuolisten sidosryhmien (esim. työelämän edustajat) kanssa laadunhallintajärjestelmämme itsearviointiin, joka tehtiin opetus- ja kulttuuriministeriön kriteeristön mukaisesti. Yhtenä laadullisena parannuksena aloitimme systemaattiset johdon katselmukset. Itsearviointi ja johdon katselmukset niminä saattavat kalskahtaa byrokratialta, mutta oikeasti ne ovat olleet kaikkea muuta. Aloitin myös tiimivisiitit, joita teen parin viikon välein. Tiimivisiiteillä pääsemme juttelemaan ja tutustumaan toinen toisiimme paremmin. Kun tekemisemme tulevat paremmin esiin, moni ihmetyksen aihe ei olekaan enää niin outo.

Uudistuva organisaatio ja toimintaympäristö

Loppuvuodesta uudistimme organisaatiotamme. Uudistuksen ajureina toimi kolme asiaa: toimintaympäristön muutos, tuotteistaminen ja osaaminen. Itse olen innoissani tästä uudistuksesta ja toivon näkeväni tulevaisuudessa paljon positiivista vipinää ja onnistumisia. Tämä vaatii meiltä, itse kultakin, uskallusta tehdä uudenlaisia päätöksiä! Rohkeutta kokeilla uutta, tehdä jotain lisää, jättää jokin asia pois. Sillanrakentaja-projekti, jossa kartoitamme yritysten työvoima-, koulutus-, ja kehittämistarpeita Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston toimeksiannosta valmistaa meitä osaltaan erinomaisesti tulevaisuuteen, jossa olemme entistä lähempänä työelämän asiakkaitamme.

Vuodelle 2016 teimme budjetin, joka esittää liikevaihdoksi 13,8 miljoonaa euroa. Liikevaihto laskee vuoteen 2015 nähden 14 prosenttia. Merkittävin muutos näkyy työvoimakoulutuksessa, jonka osuus liikevaihdosta laskee 25 prosenttia. Kevään kuluessa ennusteluvut näyttävät vielä suurempaa laskua. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy yhdessä muiden yksityisten aikuiskoulutuskeskusten kanssa on erittäin haastavassa tilanteessa, sillä työvoimakoulutusten osuus on ollut varsin merkittävässä roolissa aikuiskoulutuskeskusten toiminnassa. Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama työvoimakoulutus on vähentynyt. Yksi syy tähän on ammatillisen toisen asteen koulutuksen reformi, joka on yksi hallituksen kärkihankkeista. Se tarkoittaa ammatillisen toisen asteen koulutuksen kokonaisvaltaista uudistamista, jolloin myös rahoitusjärjestelmää uudistetaan. Rahoitusuudistus tulee voimaan vuoden 2018 alusta, jolloin työvoimakoulutuksen rahoitus siirtyy pääosin työ- ja elinkeinoministeriöstä opetusministeriöön.

Aikuiskoulutus muistettava muutoksissa

Ammatillisen koulutuksen reformin sisältö ei ole vielä valmis. Reformissa on monia hyviä asioita, jotka on johdettu aikuisten näyttötutkintojärjestelmästä, kuten osaamisperusteisuus. Hyvää on myös pyrkiminen vähempään ohjeistukseen ja säädösten selkeyttämiseen sekä lakien yhtenäistämiseen. Unohtaa ei kuitenkaan saa eri kohderyhmien erilaisia tarpeita. Reformin edetessä on tärkeää huomata, että isoin toiminnan muutos tuntuu olevan tapahtumassa opetussuunnitelmaperusteiseen ammatilliseen koulutukseen. Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa osaamisperusteisuus on ollut lähtökohtana jo yli 20 vuotta. Olen huolissani, että ammatillisen aikuiskoulutuksen kehittäminen jää reformissa varjoon. Jatkossakin peruskoulunsa päättäneen nuoren ja työkokemusta omaavan aikuisen tarpeet ovat erilaisia. Samoin työelämän tarpeisiin on tärkeää kyetä vastaamaan nopeasti aikaan ja paikkaan katsomatta.

Toimintaympäristössämme myllertää oikein kunnolla. Tämä tarkoittaa, että myös OAKK:n pitää olla ajassa ja hetkessä mukana. Tilanne on erittäin haastava, mutta muutos on jälleen kerran mahdollisuus. Kiitän henkilökuntaa sekä yhteistyökumppaneitamme ja opiskelijoitamme, joiden kanssa olemme saaneet rakentaa monia upeita menestystarinoita. Toivon, että jatkossa yhteistyömme jatkuu yhtä, ellei jopa entistä tuloksekkaampana!

Teksti: Susanna Maunu  |  Kuva: Laboratorio Uleåborg