Tulokset

uusi_tulokset valmis

Vuonna 2015 toteutettiin sulautuminen, jossa Oulun Osaamiskeskus Oy sulautui Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:öön. Talousluvuissa on esitetty vain Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:n luvut. Aiemmissa toimintakertomuksissa talousluvut sisältävät konsernitilinpäätöksen luvut – konsernirakenne päättyi tilikaudella 2015 toteutetun fuusion yhteydessä.

Liikevaihtoa kertyi 14,4 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos oli 692 tuhatta euroa – tulokseen sisältyy fuusiossa syntynyt 766 tuhannen euron fuusiovoitto. Opiskelijatyöpäivien määrä laski 7 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Toimintavuoden tulokset on esitelty seuraavilla sivuilla. Tulosten koostamisesta on vastannut talous-, palkka- ja opiskelijahallinnon henkilökuntamme.

Kuva: Laboratorio Uleåborg