Tuloksellista kouluttamista

Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:n tavoitteena on taloudellinen ja kannattava toiminta, joka on volyymiltaan suhteessa koulutuskysynnässä tapahtuvaan vaihteluun. Meille on tärkeää taloudellisten, kannattavien ja laadukkaiden koulutuspalveluiden kehittäminen työelämän tarpeisiin vastaten. Uusien toiminnan tehokkuuden mittareiden ja tehokkaiden toimintatapojen kehittäminen onkin osa yrityksen laatutyötä. OAKK:n henkilökunnalla on laajat työelämäverkostot, joten tietoa työelämän tarpeista löytyy läpi koko organisaation. Koulutusmarkkinoiden seuraaminen on reaaliaikaista ja markkina-analyysejä hyödynnetään koulutustarjonnan sopeuttamiseen kysyntää ja yhteiskunnan tarpeita vastaavaksi. Saammekin säännöllisesti valtakunnan keskiarvoja paremmat palautteet opiskelijoiltamme. Myös työelämäyhteistyökumppanit ja rahoittajat kertovat olevansa tyytyväisiä toimintaamme.

Vuosi 2016 toi OAKK:n ja Virpiniemen liikuntaopiston yhdistymisen. Tämä antaa huikeat mahdollisuudet lisätä ammatillisen hyvinvoinnin ja ammatillisen osaamisen palveluja niin yksilöiden, yritysten kuin yhteisöjenkin tarpeisiin. Ammatillisen hyvinvoinnin ympärille on jo olemassa palvelutuotantoa, kuten Hierojaklinikan palvelut, työnohjauspalvelut ja räätälöidyt teemapäivät. Palvelutuotannon lisäksi tarjontaan kuuluu hyvinvointia edistäviä koulutuksia. Palvelutuotteiden määrää ja laajuutta halutaankin jatkossa kasvattaa niin, että sekä opiskelijat että työelämä pystyvät löytämään omaan senhetkiseen tarpeeseensa sopivat tuotteet ja palvelut. OAKK:n ja Virpiniemen liikuntaopiston moniammatillinen asiantuntijuus antaa hienot mahdollisuudet erottua kilpailijoista.

Työelämä ja ammatit uudistuvat –  niin mekin. OAKK:n päivittäistä koulutus- ja tutkintotoimintaa johdetaan jatkosta toimialajohtamisen lähtökohdista. Toimialajohtamisen kautta haluamme varmistaa kokonaisuuden kehittämisen ja yhtenäisen strategian mukaisen toiminnan tiimeissä. Eri toimialamme toimivat saumattomassa yhteistyössä tavoitteenaan palvella asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla. Tarkoituksenamme on tarjota OAKK:n asiakkaalle kokonaisuutena niin onnistunut asiakaskokemus, että hän haluaa palata meille uudestaan ja suosittelee meitä muillekin. Asiakas saattaa astua OAKK:n ovesta sisään hieman epätietoisin ilmein, mutta ulos tullessaan kasvot loistavat tyytyväisinä – osaamista ja elämystä rikkaampana!

Lyhyt katsaus tunnuslukuihin

Vuonna 2016 opiskelijatyöpäiviä kertyi 235 126, joka tarkoitti 21 %:n laskua vuoteen 2015 verrattuna. Opiskelijamäärä oli kuitenkin erittäin lähellä vuoden 2015 lukua ollen 5375 (5451 vuonna 2015). Opiskelijoiden keski-iässä oli yhden vuoden nousu: keskimääräinen OAKK:n opiskelija oli 36-vuotias.

Vuonna 2016 suoritettiin 540 kokonaista tutkintoa ja 362 tutkinnon osaa, kun vuonna 2015 suorituksia oli 588 tutkintoa ja 349 tutkinnon osaa. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto jatkoi suosituimpana tutkintona 147 uuden ammattilaisen voimin (111 tutkintoa vuonna 2015). Alan suosio on suoraan yhteydessä hyviin työllistymisnäkymiin. Myös ammattitutkintojen ykköspaikka meni edellisen vuoden ykköselle: vartijan ammattitutkintoja suoritettiin 32 kappaletta. Erikoisammattitutkinnoissa suosituimman tutkinnon kärkipaikka puolestaan vaihtui: vuonna 2016 suoritettiin 17 turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoa, kun vuonna 2015 suosituimman erikoisammattitutkinnon titteli jaettiin majoitus- ja ravitsemisalan sekä hierojan erikoisammattitutkintojen kesken (kahdeksan suoritusta/tutkinto).

Yksittäisten tutkinnon osien luvuissa talonrakennusalan ammattitutkinto on omilla lukemillaan 175 yksittäisen tutkinnon osan voimin. Seuraavina olivat ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto 78:lla ja sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 26 suoritetulla tutkinnon osalla.

Uusia tutkintojakin on tullut OAKK:n tarjontaan. Vuonna 2016 sai ensimmäisen kerran aloittaa kiinteistöpalvelujen erikoisammattitutkinnon, liikunnan ammattitutkinnon sekä lähiesimiestyön erikoisammattitutkinnon opinnot.

Vuoden tunnuslukuja analysoidaan tarkemmin Tulokset ja OAKK kehittyy -otsikoiden alla. OAKK:n koulutusaloihin ja näyttötutkintomahdollisuuksiin voit tutustua OAKK:n www-sivuilla.

Vuonna 2016 tapahtunutta

Vuonna 2016 alkoi myös muita uusia koulutuksia kuin pelkkiä tutkintoja. Maahanmuuttajakysymykset olivat maassamme vahvasti esillä. Koulutustarpeita maahanmuuttajien keskuudessa on paljon kielen oppimisesta aina ammatilliseen koulutukseen saakka. Vuonna 2016 OAKK:ssa aloitettiin kotoutumiskoulutuksen uudenlainen toteutusmalli, Työpaikkasuomi. OAKK:lla on jo yli 30 vuoden perinteet maahanmuuttajien koulutuksessa, mutta kilpailu tälläkin alalla kiristyy koko ajan ja uusia koulutuksen järjestäjiä on tullut mukaan kilpailemaan asiakkaista.

OAKK:n projekti- ja hanketoiminta oli aktiivista. Yksi uusista hankkeista oli Ennakoiden-jatkohanke, jonka tavoitteena oli luoda verkosto sekä toimintamalli, jonka avulla terveyden edistämiseen, kuntoutumiseen, ravitsemukseen ja kouluttamiseen liittyviä hyvinvoinnin palveluita yhdistetään työelämän ja muiden asiakkaiden työhyvinvointia yhä paremmin tukevaksi kokonaisuudeksi.  Digitalisoituvaan maailmaan puolestaan vastattiin erilaisilla verkkopedagogiikkaan sekä sähköisten kanavien käyttöön opetusalustoina tai uraohjauksessa liittyvillä hankkeilla. Vastavalmistuneita autettiin omalle polulle työelämään, ja yritysten edustajia tavattiin oikein urakalla Sillanrakentaja-projektin yhteydessä, jossa yrittäjille kerrottiin TE-toimiston tarjoamista palveluista. Nuorten aikuisten osaamisohjelma jatkui ja tuotti tulosta. OAKK:n vuoden 2016 hanketoiminnasta kerrotaan tarkemmin Projekti- ja hanketoiminta -otsikon alla.

Kuluneen vuoden mittaan opiskelijat ja henkilökunta kävivät tuttuun tapaan erilaisilla kansainvälisillä liikkuvuusjaksoilla joko opintojen tai hanketoiminnan yhteydessä. Kohteina oli ainakin Malta, Teneriffa ja Islanti. Matkoilta hankittiin kansainvälistä yhteistyöverkostoa.

Ravintolatoiminnassa suurin tapahtuma oli Hilikun toiminnan siirtyminen Unirestan alaisuuteen. Tämän muutoksen kautta Hilikun toiminta jatkuu osaavissa käsissä, perinteitä vaalien, mutta silti jotain pientä uutta mukanaan tuoden. Uudistuksia koettiinkin ainakin tuotevalikoimassa ja sisustuksessa.

Vuoden aikuisopiskelija, kouluttaja ja OAKK:lainen 2016

Tuttuun tapaan vuonna 2016 valittiin henkilöstön äänestyksen perusteella Vuoden aikuisopiskelija, Vuoden kouluttaja ja Vuoden OAKK:lainen.

Vuoden aikuisopiskelijaksi valittiin Roosa Rantala (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja). Roosa palkittiin, koska hän kohtelee kaikkia tasa-arvoisesti ja kunnioittaa toisten mielipiteitä. Hän on aina iloinen ja ajattelee positiivisesti – siten hän luo myös ympärilleen positiivista ilmapiiriä. Roosa on aina valmis auttamaan muita ja kannustaa etenpäin opinnoissa. Myös omissa opinnoissaan hän on kehittynyt huimasti kahden vuoden aikana. Nyt opintojen loppusuoralla huomaa, kuinka hänen itsevarmuutensa on lisääntynyt. Roosa on ottanut opinnot tosissaan, ja lähihoitajan ammatti sekä ihmisläheinen työ on selvästi hänelle kutsumusala.

Vuoden aikuiskouluttaja on Ville Meriläinen (turvallisuusala). Ville on ollut esimerkillinen kouluttaja ja saanut erinomaiset opiskelijapalautteet opetuksestaan. Nuoresta iästään huolimatta hänellä on kokemusta turvallisuusalasta, jä hän on antanut hyviä esimerkkejä vartijan työstä myös kokeneille kouluttajille. Villellä on erinomaiset työelämäyhteydet, ja hän hankkii mahdottomiltakin tuntuvissa tilanteissa opiskelijoille työssä oppimispaikat. Meriläinen on suorittanut pedagogiset opinnot ja näyttötutkintomestarikoulutuksen reilun vuoden sisällä, ja hakeutunut turvallisuusalan jatkokoulutuksiin. Ville tulee toimeen kaikkien kanssa työyhteisössä.

Vuoden OAKKlainen on asiakkuuspäällikkö Eija Hämäläinen. Eija on kaikkea sitä, mitä vuoden OAKKlaisen kriteereissä mainitaan – varsinainen tehopakkaus! Eija toimii arvojemme mukaisesti: hän on palvelualtis, hänellä on aikaa aidosti kuunnella ja auttaa sekä asiakkaita että työkavereita. Eija jakaa avoimesti osaamistaan ja tietoaan koko työyhteisön hyväksi. Hän ottaa vaikeatkin asiat esille ja haluaa ratkaista niitä yhteistyön avulla. Eija on ylpeästi OAKKlainen: vastuullinen, tavoitteellinen, päämääriin sitoutuva ja tekee aina parhaansa. Eija on tehnyt hienoa työtä Sillanrakentaja-projektissa, jossa haastateltiin 2500 pk-yrittäjää reilun vuoden aikana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston toimeksiantona.

Opiskelijoidemme, yhteistyökumppaneidemme ja henkilöstömme onnistumistarinoita voi lukea lisää kohdasta Koulutus- ja tutkintotoiminta.

Tekstit: Sanna Aitto-oja, Susanna Maunu, koulutuspäälliköt, Elina Aronen-Raappana | Kuva: Kati Mehtomaa