Vuosi 2016 – muutoksen alkusoittoa

Vuoden 2016 aloitimme uudistuneella organisaatiolla, jonka mukana myös lanseerasimme OAKK:n organisaatiotarinan. Organisaatiota pääsimme tuunaamaan vielä loppuvuodestakin, kun Virpiniemen liikuntaopisto ja OAKK yhdistyivät. Nyt, kuusi kuukautta myöhemmin, haluan kertoa, että olemme onnistuneet hyvin ja kaikki ovat löytäneet omat paikkansa.

Menneenä vuonna halusimme myös uudistaa OAKK:n strategiaa. OAKK:ssa haluamme jatkossakin olla merkittävä sekä aikuisten että yritysten kouluttaja ja valmentaja. Visiomme ja missiomme ovat siis edelleen varsin kohdallaan. Toimintaympäristömme on kuitenkin murroksessa, eikä meille perinteinen tapa toimia ole enää tulevaisuudessa mahdollinen samassa mittakaavassa kuin nyt. Siksi haluammekin olla myös mukana muutoksessa, mielellään pari askelta edellä.

Strategiassamme ei ole unohdettu nykyisen koulutustoimintamme tärkeyttä ja toimivia asioita. Strategiaan on kuitenkin lisätty markkinalähtöinen koulutus ja tuotteistus, jossa asiakkuusmallin rakentaminen on tulevana vuonna isossa roolissa. Virpiniemen liikuntaopiston toiminnan yhdistyminen OAKK:een mahdollisti meille entistä huikeamman ammatillisen hyvinvoinnin ja osaamisen kokonaisuuden. Tulevaisuudessa näenkin meidät entistä vahvempina laajan tuotteistomme ja sitä myötä myös laajan rahoituspohjan kautta.

Alkuvuodesta 2016 oli erityisesti työvoimakoulutuksen markkinoilla suorastaan raadollinen meno. Lähes jokaisesta koulutuspäätöksestä valitettiin markkinaoikeuteen, ja sehän tarkoitti, ettei kyseistä koulutusta pystytty järjestämään ainakaan suunnitellussa aikataulussa. Tilanne johti meillä OAKK:ssa yt-neuvotteluihin tuotannollis-taloudellisista syistä. Tämä kosketti kovasti meitä kaikkia. Loppuvuodesta tilanne kääntyi jo parempaan suuntaan tarjouspyyntöjen ja tarjousten näkökulmasta.

Valtakunnallisella tasolla ammatillisen koulutuksen reformia on valmisteltu edelleen hyvässä tahdissa ja hengessä. Ministeriö on jalkautunut oppilaitoksiin ja alueille, ja olemme eri työpajoissa päässeet keskustelemaan reformin suunnista. Mielestäni reformissa on hyvät elementit suoristaa nykyistä toimintamallia. Osaamisperusteisuus, tutkintojen suorittaminen näytöillä ja henkilökohtaiset opintopolut ovat hyviä ja meille aikuiskouluttajille jo entuudestaan tuttuja asioita. Henkilökohtaisten opintopolkujen toteutusta tulee helpottamaan rahoituksen muutos pois koulutusmuodoista. Työelämälähtöisyyden myötä keskitytään kouluttamaan vain sitä osaamista, jota oikeasti tarvitaan.

Kuluvana vuonna suunnittelemme seuraavaa yhdistymistä, kun OAKK siirtyy toimimaan OSEKK-konserniin. Tässä suunnittelussa toivon näkeväni mahdollisimman monen kummastakin organisaatiosta olevan mukana, sillä hyvät ajatukset ja ideat syntyvät asioita yhdessä pohdiskellen. Luulenpa, että tulemme puolin ja toisin yllättämään toisemme organisaatioidemme vahvuuksilla.

Toimintaympäristössämme on myllertänyt ja myllertää edelleen oikein kunnolla. OAKK on pysynyt hyvin ajassa ja hetkessä mukana. Kiitokset siitä kuuluvat henkilökunnallemme, teille yhteistyökumppaneillemme ja opiskelijoillemme, joiden kanssa olemme saaneet rakentaa monia upeita menestystarinoita. Toivon, että jatkossa yhteistyömme jatkuu entistä tuloksekkaampana. Muutos on aina mahdollisuus!

Teksti: Susanna Maunu  |  Kuva: Laboratorio Uleåborg