Tulokset

Tilikaudella 2016 kaikki OAKK:n toiminta tapahtui yhden yhtiön alla. Loppuvuodesta Virpiniemen liikuntaopiston toiminta siirrettiin Pohjois-Pohjanmaan liikuntasäätiöltä Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:öön, mikä on tarjonnut OAKK:lle mahdollisuuksia yhä monipuolisempaan toimintaan.

Liikevaihtoa vuonna 2016 kertyi 12,6 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli 187 tuhatta euroa tappiollinen. Opiskelijatyöpäivien määrä laski 21 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Toimintavuoden tulokset on esitelty seuraavilla sivuilla. Tulosten koostamisesta on vastannut talous-, palkka- ja opiskelijahallinnon henkilökuntamme.

Kuva: Laboratorio Uleåborg