Cxense Display

Opiskelijaprojektit

Opiskelijaprojektit ovat työyhteisöjen opiskelijalle tai opiskelijaryhmälle antamia kehittämistehtäviä.

Opiskelijaprojekteilla on useita tavoitteita:

 • antaa työyhteisöille uusia näkökulmia toiminnan tai menetelmien kehittämiseen
 • linkittää opittu teoria käytännönläheisesti työyhteisöjen toimintaan
 • vahvistaa opiskelijoiden tiimityötaitoja ja kykyä soveltaa oppimaansa.

Toteutus

Opiskelijaprojektit suunnitellaan opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja vastuukouluttajan yhteistyönä. Ennen projektien aloitusta laaditaan työssäoppimissopimus ja työssäoppimissuunnitelma, joissa määritellään projektin tavoitteet, aikataulu, vastuut ja velvoitteet. Työssäoppimissopimuksen allekirjoittavat työnantaja ja oppilaitos. Työssäoppimissuunnitelman allekirjoittavat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja vastuukouluttaja.

Opiskelijaprojektit ovat maksuttomia toimeksiantajalle, kun ne ovat osa työvoimakoulutusta. Kun opiskelijaprojekti on osa pk-yritysten kehittämiskoulutusta (KEKO-koulutus), toimeksiantaja maksaa koulutuksen rahoittajan määrittelemän osallistumismaksun.

Hyödyt työyhteisölle

 • Laajentaa yhteistyöverkostoja kouluttajiin ja tuleviin alan ammattilaisiin
 • Mahdollistaa riskittömän tutustumisen potentiaalisiin työntekijöihin
 • Antaa ideoita ja konkreettisia ehdotuksia toiminnan kehittämiseen
 • Rakentaa myönteistä työnantajaimagoa

Esimerkkejä opiskelijaprojekteista

 • Digitaaliset palvelut ja niiden markkinointi asiakkaille
 • Kansainvälistymishankehakemuksen laatiminen ELY-keskukselle
 • Markkinatutkimuksen laatiminen
 • Myynti- ja markkinointistrategian laatiminen
 • Pk-yrityksen asiakasprosessin kuvaus ja kehittämisehdotukset
 • Tarjousprosessin kehittäminen ja tarjouspohjan laatiminen
 • Turvallisuussuunnitelma

Onko työyhteisössänne kehittämistarpeita?

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää yhteistyömahdollisuuksista!

Kehittämispäällikkö Eija Kuha, p. 044 703 7793 tai eija.kuha@oakk.fi