Cxense Display
  • Olet tässä:
  • Etusivu
  • Uutiskirjeen rekisteriseloste

Uutiskirjeen rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
1. Rekisterinpitäjä
Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy (OAKK)
Kotkantie 3
90250 Oulu

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Heli Perkkiö
Postiosoite: Kotkantie 3, 90250 Oulu
Sähköposti: viestinta@oakk.fi

3. Rekisterin nimi
OAKK:n uutiskirje

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään OAKK:n markkinointiviestintään ja sen analysointiin ja tilastointiin, sekä asiakassuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen. Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle.

5. Rekisterin tietosisältö
OAKK:n uutiskirje voi sisältää seuraavia tietoja:
•    Nimi
•    Sähköpostiosoite
•    Työnantaja
•    Asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
•    Mahdolliset tarjonnanestotiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan OAKK:n opiskelijatietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista lähteistä sekä asiakkaiden itse puhelimitse, palautelomakkeella, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla antamista tiedoista.

7. Tietojen luovutus
Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistolla. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus
Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot
Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Järjestelmään pääsee kirjautumaan ainoastaan henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttöoikeudet ovat ainoastaan henkilötietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä. Työntekijöille on asetettu vaitiolovelvollisuus rekisterin tiedoista. Vaitiolovelvollisuus koskee myös OAKK:n käyttämiä alihankkijoita.

9. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisena ja allekirjoitettuna kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi pyytää kohdassa 2 mainitulta rekisteriasioista vastaavalta henkilöltä virheiden korjaamista.

10. Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus lopettaa milloin tahansa OAKK:n uutiskirjeen jäsenyytensä ja siten kieltää uutiskirjeiden lähettäminen. Rekisterinpitäjä poistaa tällöin kaikki rekisteröityä koskevat henkilötiedot rekisteristä.

Lopettamisilmoitus voidaan tehdä erillisellä lomakkeella (tai tekemällä ilmoitus sähköpostitse tai postitse kohdassa 2 mainitulle henkilölle).

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.