• Olet tässä:
  • Etusivu
  • Uutta OAKK:lla: Senior Personal Trainer -koulutus!

Uutta OAKK:lla: Senior Personal Trainer -koulutus!

FB-oakk-seniorPT

Vanhakin jaksaa kotona paremmin

Sote-uudistus muuttaa terveydenhuoltoalaa. Uudistuksen myötä vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä siirtyy maakunnille. Kuntien vastuulle jää alueensa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Myös ikääntyneille suunnattujen palveluiden alueellinen varmistuminen herättää huolia ja kysymyksiä.

Sote-ja aluehallintouudistuksen myötä tarpeet kotihoidon, -hoivan, ohjauksen ja neuvonnan sekä kuntoutuksen osalta lisääntyvät, koska palvelujen painopistettä siirretään koteihin. Tämä edellyttää ammattilaisilta yhä laaja-alaisempaa osaamista. Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen (OAKK) Senior Personal Trainer -koulutus on uusi, ainutlaatuinen koulutustuote, joka vastaa juuri tähän tarpeeseen. Kokonaisvaltaista hyvinvointia tukeva koulutus valmentaa ammattilaisia tarjoamaan monipuolisia liikunta- ja toimintakykyä tukevia palveluja ikääntyville ihmisille.

”Ikäihmisten valinnanvapautta ja oikeutta määrätä omasta asumisesta tulisi kunnioittaa niin pitkälle kuin hänen tilanteensa sen vain sallii”, kommentoi OAKK:n kouluttaja Matti Ländén.

”Vanhusten pitäisi voida osallistua oman elämänsä suunnitteluun ja heitä itseään koskevaan päätöksentekoon, tarvittaessa tuettuna”, jatkaa Ländén.

OAKK:n Senior Personal Trainer ottaa yksilöllisesti huomioon asiakkaan kokonaisvaltaisen elämäntilanteen ja elinympäristön. Senior PT suunnittelee ikäihmisille räätälöityjä, toimintakykyä säilyttäviä ja edistäviä harjoituskokonaisuuksia.

Koulutus keskittyy kokonaisvaltaiseen toimintakyvyn ylläpitämiseen, jossa pyritään aktivoimaan senioria fyysisen kunnon osalta ja rikastuttamaan hänen sosiaalista elämäänsä. Koulutuksen sisältöä ovat muun muassa fyysisen toimintakyvyn arviointi, testaaminen ja harjoittaminen, ravinto-ohjaus ja mahdollisten sairauksien sekä tuki- ja liikuntaelimistön muutosten huomioiminen. Koulutus antaa valmiudet toimia erilaisissa toimintaympäristöissä, kuten erilaisissa liikuntapaikoissa, kotona, hoiva- ja palvelukodeissa. Yksilöllisen ohjaamisen lisäksi Senior Personal Trainer saa taidon ohjata ikääntyvien ryhmiä.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutuksen suorittaneille (fysioterapeutti, sairaanhoitaja, lähihoitaja, hieroja, liikuntaneuvoja, liikunnanohjaaja) tai vastaavat tiedot omaaville henkilöille.

”Kyllähän tämä on kuntatasolla erinomainen ratkaisu, kun panostetaan alan ammattilaisten osaamiseen ja saadaan nostettua kotihoidon ja muiden ikääntyneille suunnattujen palveluiden tasoa kohtalaisen pienillä kustannuksilla ja vanhatkin jaksavat kotona paremmin”, perustelee OAKK:n kouluttaja Matti Ländén.

Lue lisää OAKK:n Senior Personal Trainer koulutuksesta osoitteessa: www.oakk.fi/seniorpt

Lisätietoja koulutuksesta:
Koulutuspäällikkö Katri Virtanen, katri.virtanen(a)oakk.fi tai p. 044 717 0062